Hogeschool van Amsterdam

Programma Ondernemerschap

Smart City Academy

Het starten, managen en opschalen van smart city projecten

De afgelopen jaren zijn er in Amsterdam een grote hoeveelheid aan smart city oplossingen gestart die bijdragen aan de kwaliteit van leven in de stad. Echter, veel van deze oplossingen of initiatieven stranden al vóór of vlak na de pilot. Met een team van onderzoekers, docenten en met ondersteuning van studenten doen we praktijkgericht onderzoek naar het opzetten, managen en opschalen van een smart city project. Daarnaast adviseren we organisaties over passende businessmodellen gericht op een smart city oplossing.

Het smart city onderzoeksteam heeft de ambitie om een professionaliseringsslag te helpen maken in smart city initiatieven en de kans op succes en replicatie van een smart city project vergroten. Met een klein team van onderzoekers willen we als leercentrum dienen voor ondernemers en studenten. Door studenten in het huidige curriculum met smart city vraagstukken aan de slag te laten gaan, krijgen ze inzicht in de complexiteit van smart city projecten. Het gaat bij het opzetten van deze projecten naast de ontwikkeling van de technologie ook om nieuwe netwerken en management competenties. Studenten worden op deze manier opgeleid voor de stad van de toekomst, ook wel de ‘slimme stad’ genoemd.

HvA Entrepreneurship wil zich binnen het smart city thema richten op 3 specifieke onderzoeksgebieden:

Steden worden geconfronteerd met een aantal grote uitdagingen als: energietransitie, klimaatverandering, integratie van migranten, sociale integratie, congestie. Tegelijkertijd komen nieuwe veelbelovende technologieën beschikbaar (door ICT, big/open data) en experimenteren steden met nieuwe management innovatie-instrumenten (lean management, innovatieve aanbesteding), alsook nieuwe vormen van beleid en wetgeving (strengere milieu zones). In dit zeer dynamische gebied van stedelijke innovatie is er veel te leren en uit te wisselen. Dit brengt voor de stad Amsterdam veel vragen met zich mee als hoe managen we stedelijke innovatie? Welke tools, instrumenten, platforms en modellen zijn geschikt om stakeholders te betrekken en te verbinden? Hoe zijn verschillende smart city-projecten en -initiatieven verbonden en geïntegreerd? Wat is de visie en strategie? En wat voor nieuwe competenties zijn er nodig op het niveau van het stadsbestuur (city management)?

We zien dat er in Amsterdam - en vele andere steden - een grote hoeveelheid aan smart city initiatieven worden gestart. Echter, veel van deze pilots worden niet doorontwikkeld, opgeschaald en/of gerepliceerd; een veelvoud aan projecten komen niet eens tot een succesvolle pilot.

Het is een wereld van ‘trial and error’ waar er onvoldoende wordt nagedacht of de pilot wel opgeschaald moet worden. Onderzoek is nodig naar hoe projecten opgezet kunnen worden en gemanaged, waarbij verschillende stakeholders samenwerken om tot een resultaat te komen. Vragen die hieraan ten grondslag liggen zijn: Hoe ontwikkel je stedelijke oplossingen als business modellen die kunnen draaien zonder overheidssubsidie? Hoe kunnen pilotprojecten effectief worden opgeschaald, gerepliceerd en gemainstreamd?

Amsterdam kent veel startups die zijn ontstaan uit slimme en innovatieve ideeën. Zoals staat beschreven in het visie en actieprogramma StartupAmsterdam biedt de stad deze startups een vruchtbare grond en omgeving om te starten en te laten groeien: “De combinatie van creativiteit, openheid en handelsgeest, de schaal van de stad waardoor iedereen snel bereikbaar is, de goed Engels sprekende bevolking en een uitstekende internationale bereikbaarheid.” Om deze en andere redenen kan Amsterdam dan ook goed dienen als een testbed voor digitale innovatie (PWC, 2014). Grote vraag die hiermee samenhangt is: Hoe kunnen startups op hun beurt weer actief bijdragen aan stedelijke oplossingen en helpen in het vormgeven van de toekomstige stad? 

Gepubliceerd door  Ondernemerschap 9 april 2018