Programma Ondernemerschap

Onderzoek

Gebaseerd op de HvA-slogan Creating Tomorrow Together, zien wij ondernemerschap als een middel voor zelfontplooiing, economische en maatschappelijke groei en als vehikel voor de maatschappelijke uitdagingen en transities waar de samenleving voor staat. Niet alle oude traditionele businessmodellen passen daarbij. Bij het lectoraat ondernemerschap zien we het dan ook als een belangrijke taak om samen met het onderwijs en het werkveld te blijven werken aan kennisontwikkeling over en ondersteuning van nieuwe, meer collaboratieve en circulaire methoden en businessmodellen.

Het lectoraat

Het lectoraat ondernemerschap is een van de drie hogeschoolbrede lectoraten van de Hogeschool van Amsterdam. Bestuurlijk gehuisvest aan de Faculteit Bedrijfswetenschappen & Economie, maar verweven met alle zeven faculteiten van de hogeschool, die allemaal even belangrijk zijn voor de opdracht van het lectoraat. Het lectoraat is verantwoordelijk voor het onderzoeksprogramma ondernemerschap en het ondersteuningsprogramma voor studentondernemerschap, beide programma's zijn nauw met elkaar verbonden en versterken elkaar daardoor, samen vormen ze het Ondernemerschapsprogramma onder leiding van lector Ingrid Wakkee.

Het programma probeert een realistisch en genuanceerd beeld van ondernemerschap over te brengen door zowel de positieve als negatieve aspecten van ondernemerschap op micro-, meso- en macroniveau te benadrukken. Daarnaast streeft zij naar praktijkgericht onderzoek dat relevant is voor zowel het werkveld als het onderwijs. Hoewel het lectoraat niet direct verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en uitvoering van het ondernemerschapscurriculum, wordt er nauw samengewerkt met veel onderwijsprogramma's binnen de HvA en wordt daarmee recht gedaan aan de hogeschoolbrede opdracht die het lectoraat heeft gekregen.

Zes thema's

Als kennispartner binnen de HvA en voor organisaties en ondernemers richt het programma zich op zes thema's:

Economische, sociale en technologische veranderingen hebben impact op ondernemers en het ecosysteem waarin zij opereren. Vanuit de onderzoeksgroep Ondernemerschap richt het onderzoek zich op de uitdagingen die hieruit voortvloeien en op nieuwe manieren van werken en samenwerken die daarvoor nodig zijn. Kortom, over die vormen van ondernemerschap die innovatief, duurzaam en inclusief zijn.

De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties zijn daarbij een belangrijke inspiratiebron. Geïnspireerd door deze doelstellingen wil het programma gezamenlijk kennis ontwikkelen en verspreiden die ondernemers in staat stelt om innovatieve, schaalbare, duurzame en inclusieve bedrijven te starten. Het streven is dat in 2023 alle ondernemende activiteiten van de opleiding, studenten en medewerkers van de HvA voldoen aan deze criteria.

Partner Organisations & Coalitions

UIIN (University Industry Interaction Network)

De HvA is een member van de UIIN (University Industry Innovation Network) community. UIIN zet zich voor een verbeterde samenwerking tussen universiteiten en innovatieve bedrijven en stimuleren maatschappelijke en innovatieve groei. Als member zijn we onderdeel van een wereldwijd netwerk door evenementen, een online platform en andere diensten van de UIIN. Voor meer informatie: https://uiin.org/membership

NLPO (Nederlands Lectoren Platform Ondernemerschap)

De Nederlandse Lectoren Platform Ondernemerschap (NLPO) is een van onze partners dat zich bezig houdt met het verbinden van ondernemerschap lectoren en thema’s in het kader van ondernemerschap om samen toekomstige uitdagingen aan te gaan. Zij hebben belangstelling in studenten leren omgaan met onzekere en dynamische werkomgevingen en de positie van de lectoren te versterken in de Nederlandse wetenschap. Voor meer informatie: https://lectorenplatformondernemerschap.wordpress.com/

Gepubliceerd door  Ondernemerschap 14 maart 2023