Hogeschool van Amsterdam

Programma Ondernemerschap

Onderzoek

Ondernemerschap geniet enorm veel aandacht in beleid, media, onderwijs en onderzoek. Ondernemerschap wordt daarbij soms synoniem gesteld met het starten en groeien van (innovatieve) bedrijven en op andere momenten met het runnen van een gevestigd klein of middelgroot bedrijf of met het eigen baas zijn (ZZP’schap), of juist over het voortdurend bezig zijn met vernieuwing en innovatie ongeacht de organisationele context. 

Afhankelijk van de betekenis die aan ondernemerschap wordt gegeven, wordt ondernemerschap gezien als een oplossing voor verschillende (maatschappelijke) vraagstukken en dilemma’s: van bron voor werkgelegenheid en innovatie, flexibilisering van de arbeidsmarkt, vervanging van de terugtredende overheid of zelfs aanbieder van oplossingen voor complexe problemen zoals klimaatverandering, vluchtelingenstromen, of veiligheidsvraagstukken. 

Het programma en het lectoraat Entrepreneurship hebben zich als doel gesteld om een realistisch en genuanceerd beeld van ondernemerschap te ontwikkelen door zowel de positieve als negatieve aspecten van ondernemerschap op micro-, meso en macro niveau te belichten in onderzoek.

Dit willen we bereiken door middel van het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek op het gebied van ondernemerschap en de daaruit voortkomende inzichten te vertalen naar verschillende vormen van onderwijs op het gebied van ondernemerschap dat door de verschillende faculteiten afzonderlijk en of in samenwerking wordt aangeboden.

En tot slot door de ontwikkeling en implementatie van nieuwe interventie-modellen en instrumenten ter ondersteuning van ondernemende activiteiten door interne en externe stakeholders van de HvA.

Gepubliceerd door  Ondernemerschap 7 januari 2020