Hogeschool van Amsterdam

Programma Ondernemerschap

Onderzoek: thema’s, projecten en publicaties

Economische, maatschappelijke en technologische veranderingen hebben impact op ondernemers en het ecosysteem waarin ze opereren. Vanuit het lectoraat Entrepreneurship richt het onderzoek van het Programma Ondernemerschap zich op de uitdagingen die hieruit voortkomen en op nieuwe manieren van werken en samenwerken die daarvoor nodig zijn. Kortom, op die vormen van ondernemerschap die innovatief, duurzaam en inclusief zijn.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Thema Impact Driven Entrepreneurship

Bij impactgedreven ondernemerschap gaan ondernemerschap en het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen hand in hand. Impactgedreven ondernemerschap kan in verschillende vormen plaatsvinden: als sociale onderneming waarin impact vanaf de start voorop staat en als aanjager fungeren, als maatschappelijk gedreven onderneming die het creëren van waarde steeds meer centraal stelt en impactinitiatieven die maatschappelijke uitdagingen in de buurt aanpakken.

Meer over Impact Driven Entrepreneurship

Projecten:

Tech4Good

Thema Failure & Recovery

Ondernemerschap wordt gekenmerkt door vallen en opstaan en de realiteit is dat veel ondernemingen het niet redden. Deze mislukkingen en vooral de manier waarop ondernemers deze te boven komen, is de kern van ons onderzoek.

Meer over Failure & Recovery

Projecten:

Onderwijsmodule Project Fenix
SmartUp

Thema Business Models

Het thema Business Models richt zich op het hoe, wat, waar, wanneer en waarom van samenwerking tussen ondernemers onderling en van ondernemers met andere organisaties, en welke effecten deze samenwerkingsvormen hebben op de levensvatbaarheid van ondernemingen en op duurzame economische ontwikkeling.

Meer over Business Models

Projecten:

Tackling Food Waste

Projecten Business Modelling:
- Restofgedreven businessmodellen
- Collaborative Business Canvas

Thema Entrepreneurship Education

Entrepreneurship education is gericht op het inzichtelijk maken van interventies (modellen) die gericht zijn op het stimuleren van ambitieus ondernemerschap. Deze lijn is geïnspireerd door de enorme investeringen die overheden, kennisinstellingen maar in toenemende mate ook private partijen zoals multinationals steken in het stimuleren van (ambitieus) ondernemerschap door middel van ondernemerschaponderwijs, incubation en accelerationprogramma’s.

Meer over Entrepreneurship Education

Projecten:

Educatieve Escape Rooms

Thema Female Entrepreneurship

Hoewel het aantal vrouwelijke ondernemers in de afgelopen jaren is gegroeid, is er nog veel onbenut potentieel. Vrouwen die willen ondernemen lopen tegen allerlei vooroordelen en belemmeringen aan zoals toegang tot financiën. Daarnaast hebben vrouwen weinig rolmodellen waaraan ze zich kunnen spiegelen. Het lectoraat Entrepreneurship agendeert de vraagstukken rondom vrouwelijk ondernemerschap en stimuleert vrouwelijke studenten actief met ondernemerschap aan de slag te gaan.

Meer over Female Entrepreneurship

Gepubliceerd door  Ondernemerschap 4 januari 2021