Programma Ondernemerschap

Ondernemerschapsonderwijs

In de onderzoekslijn ondernemerschapsonderwijs bestuderen we onderwijsbenaderingen vanaf het basisonderwijs tot en met het hoger onderwijs, kijken we naar onderwijsmethoden die leiden tot ondernemende capaciteiten en mindset, en de impact van deze onderwijsinnovaties. Het herkennen en benutten van kansen en de bereidheid en het vermogen om beslissingen te nemen, zijn belangrijk voor het aanpakken van de actuele maatschappelijke uitdagingen. Ondernemerscapaciteiten en een ondernemersmentaliteit zijn van groot belang bij het ontwikkelen van innovatieve oplossingen. Deze eigenschappen kunnen benut worden vanuit nieuwe ondernemingen door (mede)oprichters van, en vanuit bestaande (sociale) ondernemingen. Bovendien werken de studenten van nu in de banen van de toekomst; de banen die (in)direct maatschappelijke uitdagingen kunnen aanpakken. Onderzoek toont echter aan dat het onderwijs aanzienlijke veranderingen zal moeten doorvoeren om de ontwikkeling van deze studenten te kunnen ondersteunen.

Wat doen wij?

In het lectoraat Ondernemerschap doen we wetenschappelijk en toegepast onderzoek naar ondernemerschapsonderwijs. We werken samen met verschillende faculteiten en afdelingen binnen de Hogeschool van Amsterdam (bijvoorbeeld Faculteit Opvoeding en Onderwijs en Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrieën), met de gemeente, en met andere (private) ondernemingen. We nemen ook deel aan Europese projecten (bijvoorbeeld Erasmus+ van de Europese Commissie) om onderwijsinnovatie te co-creëren.

Ondernemerschapsonderwijs |Onderzoek | HvA

Doelstelling

Het doel is om inzichten te creëren in het ondernemerschapsonderwijs dat leidt tot zowel de ontwikkeling van ondernemerschapscapaciteiten voor het starten van een onderneming als mindsets om het verkennen van kansen binnen bestaande ondernemingen te ondersteunen. Wij willen inzichten verwerven in innovatieve onderwijsmethoden en de impact van ondernemerschapsonderwijs.

In het bijzonder streven wij naar:

  • Bewustwording van ondernemerschapscapaciteiten en -mentaliteit in duurzaamheidsdomeinen
  • Ontwikkelen van innovatieve onderwijsmethoden en programma's die docenten kunnen implementeren in hun onderwijs
  • Open leermiddelen voor leerkrachten te creëren
  • AUAS-studenten en alumni-ondernemers te ondersteunen in hun processen ter voorbereiding en planning van hun startups
  • AUAS-studenten te ondersteunen bij het uitvoeren van hun afstudeeropdrachten in hun eigen startups
  • Ontwikkelen van bovengenoemde inzichten in het primair, secundair en hoger onderwijs
  • Ondersteunen van ondernemers (inclusief zzp'ers) in Metropoolregio Amsterdam

Onderzoekers

  S. Goksen

Projecten

.

Gepubliceerd door  Centre for Economic Transformation 7 december 2022