Programma Ondernemerschap

Ondernemen in zwaar weer

Het proces van ondernemerschap wordt gekenmerkt door succes maar ook door falen. In onderzoek wordt veel aandacht besteed aan hoe een onderneming te beginnen, te laten groeien en succesvol te laten zijn. Er is echter weinig aandacht voor het proces van falen en herstarten van ondernemers en de wendbaarheid die daarvoor nodig is. In de onderzoekslijn over ondernemen in zwaar weer kijken we naar de context en de beslissingen die vóór een mislukking zijn genomen. Ook onderzoeken we hoe ondernemers leren van die periode en wat ze doen om de tegenslagen te overwinnen. Op basis van dit onderzoek formuleren we lessen voor (toekomstige) ondernemers, studenten ondernemerschap, beleidsmakers en professionals die ondernemers ondersteunen.

Wat doen wij?

Binnen het lectoraat Ondernemerschap doen we wetenschappelijk en toegepast onderzoek naar falen en herstarten van ondernemers in brede zin. We werken hierin nauw samen met het onderwijs van verschillende faculteiten binnen en buiten de HvA. We willen bewustwording creëren dat falen of tegenslagen verwerken gebruikelijke stappen zijn in het ondernemerschap. Door hier bewust van te zijn kunnen vroege signalen worden herkend en kunnen grote problemen mogelijk worden voorkomen.

De modules en tools die zijn ontwikkeld, mede op basis van onderzoek, kunnen worden ingevoegd in het reguliere onderwijs en in onderzoeksprogramma’s. We nodigen onderzoekers en docenten uit deze modules en tools te integreren in hun curriculum. Het invoegen van deze modules draagt bij aan een bredere en meer evenwichtige kijk op ondernemerschap en helpt studenten om hun eigen ondernemerschapsintenties beter te ontwikkelen.

Studenten (Bachelor en Masters) kunnen voor het schrijven van hun scriptie gebruikmaken van onze database, die inmiddels meer dan duizend verhalen bevat van ondernemers die tegenslagen hebben ervaren. Studenten worden door de onderzoekers van project Fenix begeleid in het proces van scriptieschrijven.

Jaarverslag Project Fenix

Doelstelling

Het doel is inzicht krijgen in het proces van falen en herstarten en de wendbaarheid die nodig is tijdens dit proces. We willen patronen herkennen en daaruit lessen afleiden voor (toekomstige) ondernemers, studenten in ondernemerschap, wetenschappers, beleidsmakers en professionals die betrokken zijn bij ondernemers.

In het bijzonder streven we naar:

  • bewustwording creëren ten aanzien (van de frequentie) van ondernemersfalen en –herstel;
  • laten zien dat falen en herstel een natuurlijk onderdeel vormt van het ondernemerschapsproces en dat zelfs de beste en meest ervaren ondernemers hiermee te maken kunnen krijgen;
  • beschrijven hoe ondernemers en hun stakeholders reageren op ondernemingsfalen en het daarvan te boven komen;
  • lessen formuleren om de (financiële, sociale, emotionele en andere) kosten van ondernemingsfalen te verminderen en het herstelproces te versnellen;
  • deze lessen, via publicaties, presentaties, lesmateriaal, en beleidsadviezen te delen.

Ben jij een docent in ondernemerschap?

Gezamenlijk kunnen we het lesmateriaal aanpassen aan het profiel van uw studenten. We hebben workshops en presentaties over de oorzaken van falen en de patronen van herstel. We bieden een tool (inclusief duidelijke handleiding) waarmee ondernemersverhalen kunnen worden gebruikt als leeropdracht.

Ben jij ondernemer?

Ervaren ondernemers kunnen helpen de aanpak te verbeteren en kunnen een mentor zijn voor studenten. Samen kunnen we lessen formuleren (financieel, sociaal, emotioneel en andere) die samen hangen met het herstelproces van ondernemers. Elk ondernemersverhaal is van belang om verschillende economische sectoren en verschillende ondernemers-persoonlijkheden te begrijpen.

Ben jij een adviseur voor ondernemers?

Gezamenlijk kunnen we een nuttig instrument ontwikkelen om advies te geven met betrekking tot scenario's van tegenslagen en herstel. We werken samen met verschillende bedrijven, non-profitorganisaties, gemeenten en financiële actoren om falen te voorkomen en het herstelproces te ondersteunen.

Onderzoekers

Jeanne Martens j.w.g.m.martens

Projecten

Gepubliceerd door  Centre for Economic Transformation 14 juli 2022