Hogeschool van Amsterdam

Programma Ondernemerschap

2. Workshops

Workshops ter voorbereiding opdracht en interview

Ter voorbereiding op de opdracht zijn workshops met de volgende inhoud ingepland.

> De inhoud van falen en herstarten:
• Wat is falen en wat verstaan we onder herstart?
• Wie overkomt het en waarom?
• Waarom willen we hier meer over weten?

> Het uitvoeren van kwalitatief onderzoek:
• Een interview houden: hoe doe je dat, wat moet je doen ter voorbereiding?
• Transcriberen: wat houdt dat in?
• Reflectieverslag maken: wat er minimaal in komen?

De opdracht is onderdeel van een grootschalig onderzoek waarbij:

• De transcripten worden gecodeerd en geanalyseerd
• Gewerkt word volgens de richtlijnen van de AVG.
• Publicaties worden geschreven

De inhoud van de slides wordt online beschikbaar gesteld via Brightspace.

Voor vragen kun je contact opnemen met onderstaande onderzoekers:

Gepubliceerd door  Ondernemerschap 22 juli 2019