Hogeschool van Amsterdam

Programma Ondernemerschap

5. Transcriberen

Transcriberen is het uitschrijven van een gesproken opname. Bij kwalitatief onderzoek worden gesprekken gevoerd of mensen geïnterviewd. Omdat dit wordt geanalyseerd door het onderzoeksteam, is het nodig om dit uit te schrijven. Het transcript biedt jou de mogelijkheid om de inhoud van het interview te organiseren voor je reflectieverslag.

In het voorbeeld is aangegeven aan welke voorwaarden het transcript moet voldoen. Denk aan tijdweergave, titels van elke sectie, en initialen van de stemmen.

Handige tools

Er zijn programma’s om makkelijker te kunnen transcriberen. Mocht je meer moeten transcriberen en informatie willen over beschikbare software, gebruik dan het volgende artikel met daarin een softwarereview:

Transcriberen van een interview (Scribbr)

Er zijn programma’s om automatisch te transcriberen, sommige zijn deels gratis.

Gepubliceerd door  Ondernemerschap 22 juli 2019