Hogeschool van Amsterdam

Programma Ondernemerschap

Failure & Recovery

Verhalen over vallen en opstaan in ondernemersland

Media, beleidsmakers, onderzoekers en opleidingen schenken veel aandacht aan ondernemerschap. Zij richten zich daarbij gewoonlijk op aspecten van start, groei en succes. Ondernemerschap wordt echter gekenmerkt door vallen en opstaan en de realiteit is dat veel ondernemingen het gewoonweg niet redden. Deze mislukkingen en vooral de manier waarop ondernemers deze te boven komen worden vaak nog genegeerd. Als gevolg daarvan blijven de lessen die we er uit kunnen leren onder belicht en blijven nieuwe kansen voor ondernemerschap onbenut.

Doelstelling 

Bij het HvA-programma Ondernemerschap willen we inzicht krijgen in het proces van mislukken en het te boven komen van deze mislukkingen door ondernemers en ondernemingen. We trachten patronen te herkennen, en daaruit lessen af te leiden voor (toekomstige) ondernemers, studenten in ondernemerschap, wetenschappers, beleidsmakers en professionals die betrokken zijn bij ondernemers.

In het bijzonder streven we ernaar

  • bewustwording te creëren ten aanzien van de frequentie van ondernemersfalen en –herstel;
  • te laten zien dat falen en herstel een natuurlijk onderdeel vorm van het ondernemerschapsproces en dat zelfs de beste en meest ervaren ondernemers hiermee te maken kunnen krijgen;
  • te beschrijven hoe ondernemers en hun stakeholders reageren op ondernemingsfalen en het daarvan te boven komen;
  • lessen  te formuleren om de (financiële, sociale, emotionele en andere) kosten van ondernemingsfalen te verminderen en het herstelproces te versnellen;
  • deze lessen, via publicaties, presentaties, lesmateriaal, en beleidsadviezen te delen met ondernemers, ondernemerschapsdocenten en – studenten, beleidsmakers en andere belanghebbenden die te maken hebben met ondernemers in zwaar weer.

Aanpak

Dit proberen we te bereiken door verhalen te verzamelen en te analyseren van ondernemers die betrokken zijn geweest bij verschillende soorten ondernemersfalen en hun wegen naar herstel evt. hebben gevonden. Op basis van inzichten uit eerdere onderzoek hebben HvA-onderzoekers een protocol ontwikkeld waarmee zij en HvA-studenten ondernemers interviewen over hun ervaringen met ondernemersfalen en hun weg naar (persoonlijk en of ondernemend) herstel.

Hoewel elk verhaal persoonlijk is, zullen de interviews vooral gericht zijn op hoe cognities van en interacties tussen de ondernemer en hun sociale netwerken het faal- en herstelproces beïnvloeden. Na het anonimiseren en bewerken van de interviews, worden hun verhalen opgenomen in onze database. Deze database zal uitsluitend worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijsdoeleinden.

Welke ondernemers zoeken we? 

We willen verhalen verzamelen over verschillende soorten ondernemersfalen en -herstel. De faalervaringen kunnen betrekking hebben op extreme gevallen zoals faillissement of onvrijwillige beëindiging of verkoop van een (een deel van de) onderneming. We zijn echter ook op zoek naar gevallen waarin een innovatieproject, een nieuwe marktintroductie of andere investering verkeerd is gegaan en de onderneming ertoe heeft gebracht een filiaal of afdeling te sluiten, een of meer werknemers te ontslaan of het management te vervangen om de rest van het bedrijf om te  laten overleven.

Ons onderzoek beperkt zich niet tot een bepaalde sector of geografische locatie. Op dit moment – zoeken we niet naar de verhalen van freelancers of zzp'ers die bij gebrek aan personeel of in-courant vaste activa, zouden kunnen "weglopen" van hun bedrijf zonder al te grote negatieve consequenties voor anderen.

Redenen voor ondernemers om mee te werken

Ondernemers falen en het daarop volgende proces van herstel is stressvol en praten over deze ervaringen is - helaas - nog steeds niet erg gebruikelijk. Door het verhaal te delen, als onderdeel van dit HvA-onderzoeksproject kunnen ondernemers echter bijdragen aan het creëren van bewustzijn, inzicht en begrip van deze veel voorkomende maar doorgaans genegeerde kant van ondernemerschap.

Zij kunnen rolmodellen worden doordat het delen van hun ervaringen toekomstige ondernemers helpt zich voor te bereiden op en om te gaan met mislukken en hen in staat kan stellen om sneller en beter te herstellen. Verder zullen hun lessen waardevolle handvatten bieden voor beleidsmakers en andere partijen die werken met ondernemers in zwaar weer zoals bankiers, accountants en advocaten.

Bovendien weten we uit eerder onderzoek dat ondernemers die hun persoonlijke verhaal over falen en herstel delen, dit doorgaans ervaren als een krachtige en waardevolle kans om op zichzelf te reflecteren en te leren.

Alle deelnemende ondernemers kunnen er zeker van zijn dat hun verhalen uitsluitend voor wetenschappelijke en educatieve doeleinden worden gebruikt. Behalve van diegenen die deelnemen aan een videografie, zullen alle verhalen volledig geanonimiseerd zijn. In geen geval zal een verhaal in de database herleidbaar zijn tot een individuele  ondernemer of onderneming.

Het onderzoeksteam

Dr. Ingrid Wakkee, HvA-lector Entrepreneurship is de initiatiefnemer en onderzoeksleider van dit onderzoeksproject. Samen met college Dr. Frank Jan de Graaf, lector Corporate Governance and Finance is zij verantwoordelijk voor het bewaken van de onderzoeksagenda en wetenschappelijke kwaliteit.

Dhr. Juanfra Alvarado Valenzuela, MSc, en Mevr. Drs. Jeanne Martens zijn de senior onderzoekers op dit project. Zij zijn verantwoordelijk voor instrumentontwikkeling, dataverzameling en –analyse.
Mevr. Clary van der Veen (Veentekstenbeeld) werkt als videografe mee aan dit project. Het onderzoeksteam wordt aangevuld uit de diverse ondernemerschaps- en ondernemersadviesopleidingen van de HvA.

Gepubliceerd door  Ondernemerschap 23 juli 2019