Hogeschool van Amsterdam

Programma Ondernemerschap

Entrepreneurship Education

Effecten van interventiemodellen voor het stimuleren van ambitieus ondernemerschap

Entrepreneurship Education is gericht op het inzichtelijk maken van interventies (modellen) die gericht zijn op het stimuleren van ambitieus ondernemerschap. Deze lijn is geïnspireerd door de enorme investeringen die overheden, kennisinstellingen maar in toenemende mate ook private partijen zoals multinationals steken in het stimuleren van (ambitieus) ondernemerschap door middel van ondernemerschaponderwijs, incubation en accelerationprogramma’s.

Hoewel er al veel onderzoek wordt gedaan, en met name ondernemerschapsonderwijs een eigen veld binnen het onderzoeksdomein aan het worden is, zijn er nog veel vragen onbeantwoord.

Zowel de ambities van de HvA zelf om uit te groeien tot de ondernemende hogeschool van Nederland als de ambities van de gemeente Amsterdam om door middel van het Ixanext-programma ondernemerschap te stimuleren bieden niet alleen een goede aanleiding maar ook kansen om de komende jaren praktijk onderzoek te doen naar de effecten van verschillende interventie modellen. Immers onze directe omgeving vormt de komende jaren een test-lab waarin we van dicht bij kunnen bekijken wat de directe en indirecte effecten zijn van deze gepleegde investeringen en inspanningen.

De betrokkenheid van de lector in een Europees consortium op het gebied van Acceleratorprogramma’s biedt tevens mogelijkheden om ook internationale vergelijkingen te maken.

Gepubliceerd door  Ondernemerschap 24 november 2020