Hogeschool van Amsterdam

Programma Ondernemerschap

UNLOCK

Het ontwikkelen van een ondernemende mindset en het voorbereiden op banen van de toekomst, dit zijn tegenwoordig primaire verantwoordelijkheden van hogescholen en universiteiten. En de veronderstelling is dat educatieve escape rooms kunnen dienen als een adequate didactiek om studenten hierin te begeleiden en te coachen.

Creativiteit als ondernemende mindset is vooral belangrijk, omdat ondernemers oplossingen en kansen moeten kunnen creëren. Bovendien is creativiteit een transversale vaardigheid die kan worden toegepast in meerdere disciplines.

Er is echter behoefte aan open onderwijsmiddelen om educatieve professionals te ondersteunen bij het creëren en gebruiken van educatieve escape rooms in hun onderwijs.

Projectdoelen

In dit project streven we naar:

- Inzicht in hoe educatieve professionals kunnen worden voorbereid bij het creëren van educatieve escape rooms en hoe de vereiste competenties kunnen worden ontwikkeld.
- Het ontwikkelen van een open educatief hulpmiddel voor het ondersteunen van educatieve professionals bij het ontwikkelen van educatieve escape rooms.

Methodologie

Binnen dit project impliceren we een breed scala aan onderzoeksmethodologieën zoals enquêtes, observaties en semi-gestructureerde interviews.

Partners

Dit project wordt ondersteund door het Erasmus+ Programma van de Europese Unie. UNLOCK wordt uitgevoerd door een Europees consortium bestaande uit: Universidade de Aveiro (de projectleider), FH Münster, Advancis Business Services, Bespoke ApS, Fundación General Universidad de Granada, Kaunas University of Technology, University Industry Innovation Network BV en Amsterdam University of Applied Sciences.

Gepubliceerd door  Ondernemerschap 1 april 2020