Hogeschool van Amsterdam

Programma Ondernemerschap

Ontwerpelementen voor educatieve escape rooms

Educatieve escape rooms (EER) zijn non-digitale games en worden in het onderwijs steeds vaker ingezet als innovatieve tool, in het kader van game based learning (GBL), om de motivatie van studenten positief te beïnvloeden.

De EER’s komen vaak voor in educatieve gebieden waar vaardigheden erg belangrijk zijn, zoals de betavakken en de gezondheidszorg. De EER’s worden echter marginaal geïmplementeerd in het ondernemerschapsonderwijs, omdat er een gebrek is aan gevalideerde ontwerpelementen, wat de bredere invoering van EER belemmert.

Daarom ontwikkelen en valideren we in deze studie ontwerpelementen voor EER's in ondernemerschapsonderwijs. We houden ons vooral bezig met ervaringsgerichte OO, omdat EER's goed geschikt zijn voor ervaringsgericht leren.

Doel van het project

In dit project willen we inzicht krijgen in de ontwerpelementen die nodig zijn voor de creatie van educatieve escape rooms in het ondernemerschapsonderwijs.

Methodologie

De ontwerpelementen zullen we creëren n.a.v. een literatuuronderzoek naar het constructivistisch leren, ondernemerschapscompetenties en gamification in het OO. Vervolgens zullen we met behulp van een research-through-design benadering, een EER maken gebaseerd op de ontwerpelementen en deze valideren door middel van een testcycli met studenten van de Hogeschool van Amsterdam.

Presentations

Göksen, S., Martina, R. A., & Sormani, E. (2019) Developing Escape Rooms for Entrepreneurship Education (#150), USASBE (United States Association for Small Business and Entreprenership) 3-7 January 2020, New Orleans.

Publicaties

Göksen, S., Martina, R. A., & Sormani, E. (2019). Exploring the Design Elements for Developing Educational Escape Rooms for Experiential Entrepreneurship Education. In T. Baaken, P. Buła, K. Kurzhals, & H. Lyszczarz (Eds.), Management Sciences and Future Challenges. Festschrift anlässlich des 30jährigen Jubiläums der Kooperation der Wirtschaftsuniversität Krakau und der Fachhochschule Münster (pp. 161–173). Cracow - Munster.

Gepubliceerd door  Ondernemerschap 1 april 2020