Hogeschool van Amsterdam

Programma Ondernemerschap

Educatieve escape rooms

Een ondernemersmentaliteit, de bereidheid en het vermogen om beslissingen te nemen met betrekking tot kansenherkenning, zijn belangrijk voor studenten van het hoger onderwijs om zich voor te bereiden op banen van de toekomst. Daarom is het ondernemerschapsonderwijs van vitaal belang voor het succes van de hogeronderwijsinstellingen.

Onderwijs in ondernemerschap is door de jaren heen enorm veranderd, van lesgeven over ondernemerschap vooral gericht op de (persoonlijke) kenmerken van ondernemers en kleine bedrijven en de rol van bedrijfsplanning, naar lesgeven voor en door ondernemerschap, door studenten in staat te stellen ondernemerscompetenties te verwerven door ervaringsgerichte didactiek. Het laatste verwijst naar het ervaringsgericht ondernemerschapsonderwijs, zoals het ontwikkelen van een product pitch, cold calling en het opstarten van ondernemingen.

Een populaire didactiek in het ervaringsgericht ondernemerschapsonderwijs is game-based learning. Game-based learning komt vaak voor in de vorm van computersimulaties, waarbij studenten bedrijven beheren, beslissingen nemen over soorten producten, voorraadniveaus onderhouden en marketingstrategieën implementeren. Ondanks dat deze vorm van game-based learning een positief effect heeft op het cognitief leren, blijkt uit onderzoek dat het minder bijdraagt aan de motivatie van studenten.

Een nieuwe ontwikkeling binnen het ervaringsgericht ondernemerschapsonderwijs zijn educatieve escape rooms. Deze vorm van didactiek (meestal terug te vinden in de geneeskunde en informatica) heeft wel een positieve invloed op de motivatie van studenten. Ook zijn educatieve escape rooms interessant voor het verbeteren van ervaringsgericht ondernemerschapsonderwijs. De kennis over het gebruik van deze didactiek blijkt echter marginaal.

Projectdoelen

In dit project willen we een toolkit voor educatieve professionals ontwikkelen, om inzicht te krijgen in educatieve escape rooms in het ervaringsgericht ondernemerschapsonderwijs.

We willen inzicht krijgen in:

- de leerresultaten van educatieve escape rooms in het onderwijs,
- de ontwerpelementen van educatieve escape rooms,
- de competenties en materialen die educatieve professionals nodig hebben om educatieve escape rooms te creëren en te implementeren,
- de instructies die nodig zijn om educatieve professionals te begeleiden bij het creëren en implementeren van educatieve escape rooms,
- de duurzaamheid van educatieve escape rooms, en
- de kansen voor innovatie bij verder onderzoek.

Methodologie

We willen kennis genereren met betrekking tot educatieve escape rooms door escape rooms te creëren en te testen met educatieve professionals en studenten. Daarom impliceren we een breed scala aan onderzoeksmethodologieën, zoals ontwerpgericht onderzoek , enquêtes, observaties en semi-gestructureerde interviews.

We gebruiken ook geavanceerde technologieën voor gegevensverzameling, zoals 360-graden videocamera's, om virtual reality te gebruiken als hulpmiddel om de effectiviteit van educatieve escape rooms te beoordelen.

Deelprojecten

- Ontwerpelementen voor educatieve escape rooms

- Competenties voor het creëren van educatieve escape rooms

- UNLOCK

Gepubliceerd door  Ondernemerschap 1 april 2020