Hogeschool van Amsterdam

Programma Ondernemerschap

Competenties voor het creëren van educatieve escape rooms

Een ondernemersmentaliteit, de bereidheid en het vermogen om beslissingen te nemen met betrekking tot kansenherkenning zijn belangrijk voor studenten van het hoger onderwijs om zich voor te bereiden op banen van de toekomst. Onderzoek toont aan dat onderwijs in ondernemerschap, in het bijzonder onderwijs in het ervaringsgericht ondernemerschap, voldoende is om een ondernemende mentaliteit bij studenten te bevorderen.

Educatieve escape rooms zijn hiervoor een goede didactiek, vanwege de positieve relatie met de motivatie van studenten. Hierdoor is er een toenemende belangstelling voor het implementeren van educatieve escape rooms in het ervaringsgericht ondernemerschapsonderwijs.

In het deelproject 'Ontwerpelementen voor het creëren van educatieve escape rooms' hebben we twee fundamentele categorieën in ontwerpelementen ontwikkeld die opgenomen dienen te worden bij de creatie van educatieve escape rooms voor het ondernemerschapsonderwijs:

1) ondernemerschapscompetenties (samenwerking, kansen zien, zelfbewustzijn en zelfeffectiviteit, initiatief, motivatie en doorzettingsvermogen en financiële en economische geletterdheid)

2) gameplay-elementen (verhalend, toenemende moeilijkheidsgraad, onmiddellijke feedback, hintbeheer, tijdslimiet en aftelklok en spelregels).

Er is echter weinig bekend over de competenties die educatieve professionals nodig hebben om (eigen) educatieve escape rooms te ontwikkelen of bestaande educatieve escape rooms aan te passen naar hun eigen context.

Projectdoelen

In dit project willen we inzicht krijgen in de competenties die educatieve professionals nodig hebben om educatieve escape rooms voor het ervaringsgericht ondernemerschapsonderwijs te creëren en/of aan te passen.

Methodologie

Er zijn verschillende workshops met educatieve professionals op nationaal en internationale niveau gepland om de competenties die nodig zijn voor het creëren van educatieve escape rooms te verkennen.

We gebruiken een ontwerpgerichte leerbenadering waarbij we de deelnemers in vier kleine teams verdelen die ieder werken aan een specifiek ontwerpelement van de educatieve escape room. Elk team van deelnemers zal werken aan ander ontwerpelement van dezelfde educatieve escape room om zo te achterhalen welke competenties voor elk specifieke element nodig zijn.

We verzamelen kwalitatieve gegevens door deelnemers vooraf en achteraf de workshop te interviewen. Ook zullen we de teams toestaan om de ontwerpelementen die ze hebben gemaakt te presenteren, een discussie op gang te brengen over de kennis, vaardigheden en attitudes die nodig zijn om de EER te ontwikkelen en video-opnames van deze discussie maken met een 360-graden camera.

Gepubliceerd door  Ondernemerschap 1 april 2020