Hogeschool van Amsterdam

Programma Ondernemerschap

Docenten kunnen met hun studenten aanhaken bij lopende onderzoeksprojecten of evenementen , in overleg met het Programma Ondernemerschap zelf onderzoek doen op het gebied van de onderzoeksthema’s en gebruikmaken van de aanwezige expertise en kennis, zoals met gastcolleges, workshops, advies en ondersteuning bij curriculumontwikkeling en plug-en-playmodules.