Programma Ondernemerschap

Minor Entrepreneurship For Society

Pilot programma HvA faculteiten FBE en FMR (Social Sciences)

‘Entrepreneurship for Society’ (EfS) is een nieuw transdisciplinair minorprogramma over sociaal ondernemerschap aan de HvA. Studenten, docenten, onderzoekers en partners uit het veld van sociaal ondernemerschap (SE) werken samen en versterken een nieuw perspectief op de economie door studenten een op ervaring gebaseerde introductie in SE te bieden. De ontwikkeling van de minor is een driejarig project met drie experimentele aspecten: 1) Versterking verbindingen onderzoek – onderwijs; 2 ) Transdisciplinaire samenwerking; 3) Interdepartementale organisatie.

De ontwikkeling van de minor EfS is een experimenteel project in drie fasen: 1) Programma-ontwerp (2019). Dit omvatte pedagogische en didactische principes; betrokkenheid van belanghebbenden; en cursusontwerp. 2) Twee experimentele runs (2020). Van februari 2020-januari 2021 werd het programma in twee opeenvolgende semesters uitgevoerd. 3) Verdere ontwikkeling (2021). Na een semester gericht op reflectie en herontwerp, wordt de minor vanaf september 2021 weer gegeven, gevolgd door een eindevaluatie.

Thema's

Ondernemerschapsonderwijs – Sociaal Ondernemerschap

Onderzoekers

Maarten Hogenstijn

Claudia Cuypers

Ingrid Wakkee

Ander betrokkenen

Hendrik-Jan Trooster

Samme Grünfeld

Onderwijs

Minor programma verbonden aan FBE en FMR, officieel verbonden aan Social Work

Wetenschappelijke publicaties

Abu Ghazaleh, N., Cremers, X., Hogenstijn, M., Sprenger, S., Trooster, H-J., & Koomen, M. (2019). Entrepreneurship for Society: developing a transdisciplinary minor program. Poster presented at Higher Education Conference 2019, Amsterdam, Netherlands.

Professionele publicaties

Ondernemen voor positieve maatschappelijke impact: ondernemerschapsproeftuin Global Entrepreneurship Week 2020. https://research.hva.nl/en/activities/ondernemen-voor-positieve-maatschappelijke-impact-ondernemerschap

Website

Mijnhva.nl/minorefs

Contact details

Claudia Cuypers - c.cuypers@hva.nl

Gepubliceerd door  Ondernemerschap 4 juni 2021