Programma Ondernemerschap

Vacatures

Hoofdonderzoeker / Supervisor: Dr. Richard Martina / Dr. Burcu Kör

Omschrijving

De rol van (pre-) incubators en accelerators is duidelijk, omdat incubators mentorschap, netwerkmogelijkheden en toegang tot financiering voor startende ondernemers bieden. Met de komst van ondernemers die ondernemingen starten voor het genereren van sociale impact, is er een nieuwe vorm van incubators die deze sociale ondernemers wil ondersteunen. Er is echter een gebrek aan inzicht in hoe (of helemaal) deze sociale incubators verschillen van andere soorten incubators en welke mechanismen sociale incubators begunstigen. Dit gebrek aan kennis belemmert regeringen ernstig bij het ontwerpen van een gunstig beleid. Als onderdeel van dit project zul je deskresearch doen of een multiple case study uitvoeren van verschillende sociale incubators in Europa en de belangrijkste kenmerken en activiteiten van sociale incubator identificeren.

Methode / aanpak:

Kwalitatieve en kwantitatieve methoden, case studies, gegevensverzameling door diepte-interviews of enquête

Status: Studenten van alle disciplines (business, legal, governance ...) zijn welkom om te solliciteren

Geïnteresseerd? Stuur je CV en een begeleidende brief naar Richard Martina en Burcu Kör

Hoofdonderzoeker: Ingrid Wakkee

Omschrijving

Ondernemersincubators zijn ruimtes en programma's waar ideeën en bedrijven kunnen groeien. Uit onze ervaring zien we minder vrouwen deelnemen aan die ruimtes en programma's. Een van de redenen kan de motivatie zijn voor vrouwen achter het hebben van hun bedrijf of de studenten waarde die ze zien in deelname aan dergelijke ruimtes. Dit project wil de specifieke steun benadrukken die vrouwen zouden kunnen krijgen bij deelname aan bestaande incubators. De les kan worden getrokken uit de incubators die in veel steden over de hele wereld bestaan. Om dit te doen, moeten we een inventaris maken van incubators die een specifieke focus of programma's voor vrouwelijke ondernemers hebben en wat hun gemeenschappelijke en unieke kenmerken en track records zijn.

Methode / aanpak:

Kwantitatieve studies, gegevensverzameling door middel van enquêtes die worden gestuurd naar beheerders van incubators

Status: accepteert momenteel 1 of 2 of twee studenten

Geïnteresseerd? Stuur je CV en een begeleidende brief naar Ingrid Wakkee.

Hoofdonderzoeker: Ingrid Wakkee

Omschrijving

De aanwezigheid van vrouwen op veel werkplekken is aanzienlijk gegroeid en toont hun sterke bijdrage op veel gebieden die verband houden met het bedrijfsleven. Wetenschappelijke en technologische gebieden ervaren echter nog steeds een lagere aanwezigheid van vrouwelijke ondernemers. Dit onderzoek wil de situatie van deze ‘vrouwen in technologie’ van drie kanten onderzoeken: één, om een ​​beter inzicht te krijgen in de doelstellingen van een vrouwelijke ondernemer die op technologische gebieden werkt; een andere, om te kijken naar de netwerken van verbindingen rond vrouwen die momenteel ondernemers in technologie zijn; en ten slotte naar de institutionele barrières te kijken wanneer we proberen financiering te verkrijgen. Project 1: Oriëntatie van de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling voor ‘vrouwen in technologie’? Het doel is om inzicht te krijgen in de motivatie van vrouwelijke internationale ondernemers die in technologische sectoren werken om bij te dragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN en hoe dit de aard van de kansen die ze nastreven en de bedrijfsmodellen die ze creëren om te genereren beïnvloeden (sociale en economische) waarde.

Methode / aanpak: deskstudie: kwalitatieve en kwantitatieve studies, gegevensverzameling door diepte-interviews en / of enquête

Status: accepteert momenteel 1 of 2 studenten

Geïnteresseerd? Stuur je CV en een begeleidende brief naar Ingrid Wakkee.

Hoofdonderzoeker: Ingrid Wakkee

Project 2:

Netwerk van vrouwelijke internationale ondernemers in Tech We willen de sociale netwerken illustreren en classificeren waarmee ‘vrouwen in technologie’ contact hebben gehad. We zijn erg geïnteresseerd in het kennen van de voordelen die deze netwerken hebben opgeleverd voor vrouwelijke ondernemers, te beginnen met emotionele ondersteuning, financiële en materiële middelen doornemen en ook kijken naar professioneel advies en ondersteuning.

Methode / aanpak:

deskstudie: kwalitatieve studies, gegevensverzameling door diepte-interviews Literatuurstudie: een verzameling eerder onderzoek over dit onderwerp

Status: accepteert momenteel 1 of 2 studenten

Geïnteresseerd? Stuur je CV en een begeleidende brief naar Ingrid Wakkee.

Hoofdonderzoeker: Ingrid Wakkee

Project 3: Beschikbaarheid van investeringen en financiële ondersteuning voor 'vrouwen in technologie'. Vrouwen hebben gemeld minder serieus te worden genomen bij het vragen om grote hoeveelheden geld om hun ondernemersambities te financieren. Opmerkingen met betrekking tot het risico om geld aan vrouwen te lenen, zijn tegenwoordig nog steeds aanwezig. We streven ernaar de ervaring van vrouwen op hun reis te identificeren om hoge investeringsbedragen te vinden en aan te vragen. De barrières die ze ervaren bij het gaan naar financiële instellingen, bij het aanvragen van subsidies of bij het pitchen voor investeerders.

Methode / aanpak:

Kwalitatieve onderzoeken, gegevensverzameling door diepte-interviews

Status: accepteert momenteel 1 of 2 studenten

Geïnteresseerd? Stuur je CV en een begeleidende brief naar Ingrid Wakkee.

Hoofdonderzoeker: Dr. Ingrid Wakkee

Omschrijving

Ervaringsgerichte ondernemersprogramma's waarbij studenten de kans krijgen hun bedrijf te starten, komen steeds vaker voor. De meerderheid van de studenten die aan deze startup-programma's zijn ingeschreven, zijn mannelijk, ondanks dat de vrouwelijke studenten het grootste deel van de totale studentenpopulatie vormen. Daarom bestuderen we in dit project de invloed van geslacht en studieachtergrond op de motivatie en de intentie om deel te nemen aan startup educatieve programma's. Dit project richt zich met name op de studenten van hogescholen en richt zich op programma's met een overwegend vrouwelijk studentenlichaam. De waargenomen beelden van ondernemerschap als een loopbaanoptie, aanmoediging werd gegeven door leraren en de beschikbaarheid van rolmodellen en voorbeelden worden in overweging genomen.

Methode / aanpak:

Kwalitatieve methoden

Status: accepteert momenteel studenten

Geïnteresseerd? Stuur je CV en een sollicitatiebrief naar Ingrid Wakkee

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 10 januari 2023