Programma Ondernemerschap

Meet the Team Claudia Cuypers

Meet Claudia Cuypers

27 mei 2024 09:00 | Ondernemerschap

Wie zijn de onderzoekers van het lectoraat Ondernemerschap en waar houden ze zich mee bezig? In deze rubriek stellen we graag een van de onderzoekers uit het lectoraat aan jullie voor! We maken kennis met Claudia Cuypers, onderzoeks- en onderwijsmedewerker impactgedreven ondernemerschap op de Hogeschool van Amsterdam. Claudia maakte een carrièreswitch en is gedreven om bij te dragen aan de verduurzaming en vergroening van onze planeet. Met haar leergierigheid en vrolijke karakter verbindt ze onderzoek en onderwijs met de praktijk van impactondernemerschap.

Al doende leert men

Claudia is op de Hogeschool van Amsterdam als onderzoeks- en onderwijsmedewerker helemaal op haar plek, hoewel ze in onderzoek geen achtergrond heeft. Ze studeerde Taal- en Cultuurstudies en een master Kunstbeleid en -Management aan de Universiteit Utrecht en werkte jaren in de kunst- en cultuureducatie. Na het lezen van het boek de Verborgen Impact voelde ze dat het tijd was voor een carrièreswitch.

"Ik wil me niet alleen maar in mijn persoonlijke leven bezighouden met duurzaamheid en vind het belangrijk dat ik ook in mijn werkende leven een steentje bijdraag aan een groenere wereld.”

Een carrièreswitch is niet eenvoudig. Claudia legde contact met de auteur van het boek en stelde een dag per week vrijwillig haar tijd en energie beschikbaar om haar te helpen. Een win-win situatie, want zo kon Claudia het thema duurzaamheid doorgronden en een netwerk opbouwen binnen de duurzaamheidssector.

Dat netwerk bezorgde haar uiteindelijk via een paar omwegen haar huidige baan bij het lectoraat Ondernemerschap; als onderwijs- en onderzoeksmedewerker is ze betrokken bij de minor Entrepreneurship for Society (EfS) en werkt ze mee aan onderzoeken die zich richten op impactondernemen. Vanaf september zal Claudia coördinator zijn van de minor.

Minor Enterpreneurship for Society

De minor Entrepreneurship for Society is een transdisciplinair minorprogramma over sociaal ondernemerschap. In deze minor doen studenten kennis op over ondernemen met primair een maatschappelijke impact. De studenten werken tijdens de minor aan hun eigen sociale onderneming. Onderliggend doel is om ze een andere manier van kijken naar de economie aan te leren. Claudia coacht de studenten en is verantwoordelijk voor de lijn ‘praktijk en partners’. Met haar kennis en netwerk legt ze de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en het ecosysteem van sociaal ondernemerschap.

Ze brengt de theorie voor studenten tot leven door wekelijks een gastcollege of werkbezoek vanuit de praktijk van sociaal ondernemerschap te organiseren. Ook de ondernemers profiteren van deze opzet, doordat de studenten met creatieve oplossingen komen voor de problemen waar de ondernemers in de praktijk mee te maken krijgen.

Regenerative Businesses – nieuw leiderschap

Claudia heeft meegewerkt aan verschillende onderzoeken binnen het lectoraat. Welk onderzoek zij het leukste vindt? Dat is het onderzoek naar Regenerative Business Models; onderzoek naar bedrijven die niet alleen schade aan de natuur beperken of voorkomen, maar ook herstéllen. Met het team heeft Claudia het paper ‘'Naar een raamwerk voor regeneratieve praktijken’' geschreven. Het doel van het paper: inzicht verschaffen voor regeneratief ondernemen én gesprekken stimuleren over wat dit nu eigenlijk is.

Claudia vindt het heel hoopvol dat er ondernemers zijn die die ambities hebben, en dat het sommigen ook echt lukt.

“Er staat een nieuw soort leiders op, die heel hard werken om de wereld beter te maken en de drijfveer geld niet zo boeiend vinden. Dat is inspirerend.”

De theorie tot leven brengen

Patagonia bijvoorbeeld, een kledingmerk bekend onder vrijwel alle studenten, zet als groot bedrijf belangrijke stappen op het gebied van duurzaam ondernemen. En sinds kort ‘steward owned’. Steward ownership is een rechtsvorm waarmee de mensen die beslissen over de koers van een bedrijf, niet de winstgerechtigden zijn. Dat haalt de financiële prikkel weg die in aandeelhouderskapitalisme drijvend is en stimuleert het maken van lange termijn beslissingen in lijn met de missie van een bedrijf. Deze casus gaat Claudia samen met Maarten Hogenstijn, Deborah Tappi en We Are Stewards verwerken in onderwijsmateriaal voor studenten. “Als ik in de groep aankom met een nieuwe rechtsvorm vinden de meeste studenten dat niet spannend. Maar als we de theorie tot leven brengen met een voorbeeld van een bedrijf dat zij kennen en waarderen, worden studenten net zo enthousiast als ik.”

Van het lectoraat Entrepreneurship waardeert Claudia dat ieder teamlid zo bevlogen is op zijn of haar onderwerp. Ondernemerschap wordt gezien als een middel om de wereld beter te maken. Naast dat de afwisseling van sociaal en verdiepend werk in haar functie, zorgt dit ervoor dat ze op haar plek zit.

Toekomstmuziek

Als opvolging van het onderzoek naar regeneratieve praktijken, schrijven Claudia en het team een voorstel voor een tweejarig onderzoek naar hoe regeneratieve impact kan worden opgeschaald. Hoe kunnen grote bedrijven beïnvloed worden om regeneratief ondernemen over te nemen? “Als we zien dat kleine, regeneratieve pioniers het voor elkaar krijgen, dan kunnen we dat gaan vertalen naar een manier waarop grote marktleiders hun praktijken kunnen overnemen.”