Programma Ondernemerschap

Naar een raamwerk voor regeneratieve praktijken

5 apr 2024 11:00 | Ondernemerschap

We putten onze planeet zowel ecologisch als sociaal uit. Daarom hebben we nieuwe economische modellen nodig die het tij kunnen keren. Steeds meer ondernemingen ontwikkelen nieuwe businessmodellen die de nadruk leggen op het beter achterlaten van de wereld dan ze nu is; dat noemen we regeneratief ondernemen. Maar wat zijn die ‘regeneratieve praktijken’ eigenlijk, hoe zien ze eruit en hoe kun je die beschrijven? Onderzoekers van het Centre for Economic Transformation (CET) en lectoraat Entrepreneurship hebben een raamwerk dat ‘regeneratieve parktijken’ in kaart brengt, gepubliceerd in Holland Management Review.

Regenerative Business Models: wat is dat eigenlijk?

Het CET doet onderzoek naar nieuwe manieren van zakendoen, die bijdragen aan een betere wereld. Het project ‘Regenerative Business Models’ bestaat uit een verzameling van onderzoeksactiviteiten voor het verkennen van regeneratieve business modellen en de vertaling daarvan naar onderwijs en praktijk. Claudia Cuypers, Iteke van Hille, Ingrid Wakkee, Linda Drupsteen-Sint, Kasper Lange, Emiel van der Zwet ontwikkelden in dit kader een raamwerk om deze ‘regeneratieve praktijken’ in kaart te brengen. Het raamwerk verschaft niet alleen inzicht in duurzaam ondernemen, ook bevordert het de interne en externe dialoog over regeneratieve praktijken.

Voor de ontwikkeling en toetsing in de praktijk van het raamwerk, hebben de onderzoekers samengewerkt met bedrijven Wilder Land en Bamboo Import Europe. Het raamwerk omvat ecologische dimensies en sociale aspecten.

Benieuwd?