Programma Ondernemerschap

Meet the Team: Koos Johannes

1 feb 2024 13:45 | Ondernemerschap

Wie zijn de teamleden van het lectoraat Entrepreneurship en waar houden ze zich mee bezig? In deze rubriek stellen we graag een van de onderzoekers uit het lectoraat Entrepreneurship aan jullie voor! Dit keer Koos Johannes.

Koos is in 2023 gepromoveerd aan de Technische Universiteit Twente en RMIT University Melbourne en heeft een brede professionele achtergrond. Na bijna 20 jaar praktijkervaring belandde hij bij de Hogeschool van Amsterdam (HVA), waar hij opleidingsmanager, docent en onderzoeker was en waar lector Ingrid Wakkee zijn copromotor was tijdens zijn promotieonderzoek (‘Crafting Intrapreneurial Stewardship’).

Organisatieverandering

Zijn interesse richt zich voornamelijk op de institutionele aspecten van organisatieverandering met een focus op ondernemend gedrag binnen bestaande organisaties. Zijn huidige onderzoek binnen het lectoraat gaat over duurzame businessmodellen. Hij onderzoekt de implementatie van duurzame businessmodellen in twee werkvelden: de stadslogistiek en de gebouwde omgeving.

Duurzame businessmodellen

In de stadslogistiek onderzoekt hij hoe MKB-ondernemers kunnen samenwerken op basis van duurzame businessmodellen. De uitdaging daarbij is om hubs voor MKB-ondernemers rendabel te krijgen en tegelijkertijd duurzame waarde te creëren voor de buurt. Wat betreft de impact van zijn onderzoek hoopt Koos dat de HvA met dit onderzoek MKB-ondernemers kan helpen bij het ontwikkelen en implementeren van innovatieve technische oplossingen voor binnenstedelijke zero emissie zones. Die innovatieve oplossingen kunnen bijvoorbeeld zijn: onbemande pakketkluizen, een online boekingssysteem voor het managen van tijdgebonden parkeerplaatsen en draadloos oplaadbare e-voertuigen.

Koos houdt van oplossingsgericht praktijkonderzoek omdat je daarmee in de echte wereld resultaten behaalt. Zijn persoonlijke motivatie ligt in het helpen van bedrijven en professionals om zich aan te passen aan de veranderende eisen van transities. Volgens Koos is het van belang om de professionals op de werkvloer bij deze veranderingen te betrekken. Dit kwam o.a. naar voren in een onderzoek naar product-service-system businessmodellen in de bouw- en technieksector dat is uitgevoerd met de VU. Dat die nog niet op grotere schaal worden toegepast heeft o.a. te maken met interne weerstanden binnen de samenwerkende organisaties tegen dit soort nieuwe businessmodellen.

Collegialiteit en uitdaging

Wat Koos waardeert aan het lectoraat is de collegialiteit binnen het team en de uitdagende onderzoeksprojecten. Er is een cultuur waarin mensen elkaar helpen om te groeien en van elkaar te leren. Koos houdt behalve van zijn werk, van kamperen, reizen en het ontdekken van andere culturen. Een half jaar als gastonderzoeker in Melbourne werken was wat dat betreft een opvallend hoogtepunt.