Programma Ondernemerschap

Meet the Team: JuanFra Alvarado Valenzuela

26 jan 2024 14:58 | Ondernemerschap

Wie zijn de onderzoekers van het lectoraat Ondernemerschap en waar houden ze zich mee bezig? In deze rubriek stellen we graag een van de onderzoekers uit het lectoraat ondernemerschap aan jullie voor! Dit keer JuanFra Alvarado Valenzuela.

JuanFra Alvarado Valenzuela is gericht op het boeiende terrein van economische sociologie. Zijn pad begon met een studie in economische sociologie, gevolgd door een promotietraject aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) samen met de Universiteit van Milan (UNIMI). Aan het eind van zijn promotieonderzoek, waarin hij zich bezighield met ondernemerschap vanuit een sociologisch perspectief, kwam er een kans om deel uit te maken van het team van Ingrid. 

Ondernemerschap in zwaar weer

JuanFra bracht niet alleen zijn expertise in onderzoek mee, maar ook de veerkracht om met tegenslagen om te gaan. Project Fenix was opgericht waar meer dan 1400 studenten hebben geleerd van ondernemers over het omgaan met zwaar weer. Dit project heeft falen en herstart in ondernemerschap op de kaart gezet door bespreekbaar en zichtbaar te maken dat tegenslagen horen bij het proces van ondernemen. En dit leidde tot zijn huidige focus op het bestuderen van nieuwe businessmodellen en wendbaarheid. 

Ondernemerschap en inclusiviteit

Wat JuanFra inspireerde om een carrière in ondernemerschapsonderzoek na te streven, was zijn betrokkenheid bij het onderzoek naar de integratie van minderheden op de arbeidsmarkt. Zijn onderzoeksfocus lag op de integratie van migrantenondernemers op de arbeidsmarkt, wat een goede match bleek te zijn voor zijn achtergrond in economische sociologie. Hij zag ondernemerschap als een effectieve manier om deze integratie te bevorderen. Daarnaast is hij bezig met het afronden van het WeRIn-project over vrouwen in ondernemerschap. JuanFra wijst op de noodzaak om de positie van vrouwen (en andere minderheden) in ondernemerschap te verbeteren en zichtbaarheid te geven aan vrouwelijke ondernemers door middel van workshops en andere ontwikkelde initiatieven. 

Uitdagingen en doelen in zijn onderzoek

In zijn onderzoek ziet JuanFra enkele uitdagingen, zoals het bepalen van de kaders van een project. Dit vereist veel inspanning, waarbij gesprekken met mensen uit de praktijk cruciaal zijn. Hij benadrukt het belang van leren van andere ervaringen en het toevoegen van waarde aan bestaande businessmodellen. Een van de belangrijkste bevindingen in zijn recente onderzoek is het kijken naar regeneratieve initiatieven en het begrijpen van hun groei tot een businessmodel.

Met zijn onderzoek hoopt JuanFra de wendbaarheid van regeneratieve businessmodellen in kaart te brengen en bij te dragen aan duurzaamheid en zichtbaarheid van minderheden in ondernemerschap. Als onderdeel van zijn functie, hij benadrukt het belang van het finetunen van projectonderwijsmateriaal om het goed te laten aansluiten. 

Hij streeft naar het delen van kennis en het leren van elkaars ervaringen om de groei van (toekomstige) bedrijven te bevorderen. 

Openheid en samen leren

Naast zijn werk in het lectoraat ondernemerschap geniet JuanFra van het aspect van samen leren en sparren met collega's. Hij waardeert de openheid en kritische blik die het lectoraat biedt, en benadrukt het belang van het delen van tips en ervaringen onder collega's. 

Buiten zijn onderzoekswerk geniet hij van (ver)reizen, zwemmen, en boksen.