Programma Ondernemerschap

Saskia Stoker is expert en rolmodel inclusiviteit en diversiteit

Inclusive30 2023, MT/Sprout

20 apr 2023 12:45 | Ondernemerschap

MT/Sprout zet jaarlijks dertig mensen in de spotlights, omdat ze zich sterk maken voor inclusiviteit en diversiteit in Nederlandse bedrijven. Als leider, expert, dienstverlener of rolmodel. Dit jaar is Saskia Stoker een van de Inclusive30.

MT/Sprout: "Saskia Stoker is promovenda en docent-onderzoeker aan de HvA, spant zich in om de instelling diverser en inclusiever te maken. Zij is met name bekend om haar werk op het gebied van gendergelijkheid en was betrokken bij campagnes als de hernoeming van het Conradhuis naar het Jakoba Mulderhuis en de tentoonstelling #MYOWNGENDER, waarin mensen te zien zijn die zich niet als man of vrouw identificeren.

Binnen het onderwijs richt zij zich op het ontwikkelen van inclusief onderwijs en het uitdagen van stereotypen in lesmateriaal, waaronder het introduceren van de cursus "Gender Blender" om stereotypering in voorbeelden van vrouwen in lesmateriaal aan te pakken. Ze doet ook onderzoek naar de positie van vrouwelijke ondernemers en hun vertegenwoordiging in ondernemende ecosystemen."

Om tot de lijst te komen, heeft de redactie van MT/Sprout research verricht en een oproep gedaan om kandidaten te nomineren. Daarnaast gaven recruiters, belangenbehartigers, deskundigen van kennisinstellingen, de overheid, consultancybureaus en kandidaten van eerdere edities van de Inclusive30 input.