Hogeschool van Amsterdam

Programma Ondernemerschap

Technologie redt de winkel?! biedt inzicht in effecten innovatie

Onderzoek naar onder meer toegevoegde waarde digitale schermen en virtual reality gebundeld

26 jun 2018 16:00 | Ondernemerschap

Het aanbod is groot en de ontwikkelingen gaan snel op het gebied van technologie voor retail. De inzet van de innovaties in de winkels blijft echter achter. Gebrek aan inzicht in de effecten van bijvoorbeeld digitale schermen en virtual reality is een van de oorzaken daarvan. Technologie redt de winkel?!, de bundeling van onderzoeksartikelen over de toegevoegde waarde van technologie in de retail, verschaft die eerste inzichten.

De auteurs, onderzoekers Anne Moes en Tibert Verhagen en de lectoren Harry van Vliet (Crossmedia) en Jesse Weltevreden (Digital Commerce) van het Store Innovation Lab van de Hogeschool van Amsterdam hebben Technologie redt de winkel?! op 26 juni tijdens Emerce Fashion 2018 gepresenteerd.

De artikelen geven onder meer inzicht in hoe consumenten reageren op beacons (zenders), virtuele spiegels, interactieve producttafels in de winkel en innovaties die gebruikmaken van eerdergenoemde digitale schermen en virtual reality.

‘Implementatie blijft achter bij ontwikkeling technologieën’

Daarnaast besteedt de publicatie aandacht aan de algehele waarde van technologie voor de winkel, retailinnovatie en winkelen via meerdere kanalen (omnichannel retailing). Onderzoeker en medeauteur Anne Moes stelt over het algemeen dat ondanks een groot aanbod retailtechnologie de implementatie ervan achterblijft.

Moes: “Er is veel mogelijk. De zichtbaarheid van de innovaties in het dagelijks winkellandschap is echter minder groot. Een drempel vormt dat de meerwaarde voor retailer en klant nog niet duidelijk is. Bij technologie is het bovendien zo dat het allemaal direct vlekkeloos moet werken, anders haken mensen af.”

Technologie kán de winkel redden

Volgens Moes valt een hoop te winnen met stukje bij beetje ontrafelen welke technologieën, onder welke omstandigheden, de retailers in de praktijk kunnen helpen. Het vraagteken in Technologie redt de winkel?! staat er niet voor niets, omdat technologie de winkel ‘kán’ helpen. Het effect van de innovaties is afhankelijk van het gekozen doel en op welke manier het middel wordt ingezet. Technologie is een van de mogelijke middelen.”

Daarnaast speelt content een belangrijke rol. “Het effect van een innovatie is altijd een samenspel tussen de technologie en de inhoud die wordt aangeboden. Wat laat je zien? En wat werkt wel en niet daarbij.”

Voorspellende waarde voor nieuwe retailtechnologie

De technologieën ontwikkelen zich snel. Daarom probeert het Store Innovation Lab het onderzoek te koppelen aan inzichten die op de lange termijn, als een bepaalde technologie alweer wordt ingehaald door een andere, nog steeds bruikbaar zijn.

Verhagen: “We kijken altijd naar de onderliggende redenen waarom technologie wordt gebruikt en welke kenmerken van nieuwe technologie voorspellend zijn voor consumentengedrag. De kennis over de invloed van technologiekenmerken zoals bijvoorbeeld interactiviteit en entertainmentwaarde is duurzaam. Daarmee kunnen we de effecten van nieuwe technologie veel beter inschatten”.

Winkelend publiek van de straat naar binnen trekken

Het Store Innovation Lab zet het onderzoek de komende tijd voort met het bekijken van vier technologieën om het winkelend publiek van de straat de winkel in te krijgen. De eerste is geofencing: berichten versturen naar mobiele telefoons die zich binnen een bepaalde straal bevinden en de tweede is een mobile loyalty app.

De andere innovaties zijn gericht op de etalage: interactieve digitale schermen en augmented reality. Het lab onderzoekt de innovaties en het effect ervan voor de retail in twee Amsterdamse winkelgebieden: de Beethovenstraat en het Hallenkwartier.

Download Technologie redt de winkel?!

De gebundelde onderzoeksartikelen zijn eerder verschenen als blogs en de publicatie is gratis beschikbaar voor belangstellenden. De publicatie is gericht op professionals in de retail en technologie, studenten en docenten.