Programma Ondernemerschap

Project Fenix & Hogeschool Utrecht werken samen aan ontwikkeling

Innovatie in Onderwijs

13 jun 2023 13:21 | Ondernemerschap

Project Fenix heeft met succes een op maat gemaakte module geïntroduceerd bij het vak Consulting Skills (Bedrijfskunde) aan de Hogeschool Utrecht. Deze module bood studenten de mogelijkheid om ondernemende competenties te ontwikkelen die normaal gesproken niet voorkomen in hun reguliere opleiding. Het doel was om studenten wendbaarheid bij te brengen door middel van creativiteit, innovatief denken en het bevorderen van hun probleemoplossend vermogen.

Illustratie gemaakt door Elle Smits

Project Fenix, een initiatief van het lectoraat Ondernemerschap, onderzoekt diverse aspecten van ondernemerschap en richt zich specifiek op het belang van het omgaan met tegenslag en herstarten, omdat dit vaak over het hoofd wordt gezien in zowel onderzoek als onderwijs over ondernemerschap. Voor het vak Consulting Skills van docent en coach Toufic Elcure Alvarez aan de hogeschool Utrecht werd een Engelstalige module opgesteld die studenten de mogelijkheid biedt tot het ontwikkelen van hun wendbaarheid door middel van hun creativiteit, innovatief denken en probleemoplossend vermogen te versterken. De module bestond uit een kwalitatief methode waarvoor studenten interviews afnamen en achteraf hun antwoorden als data analyseerden. Elcure Alvarez legt uit dat de focus van hun programma niet specifiek gericht is op ondernemerschap, maar dat ondernemende competenties wel degelijk universeel toepasbaar zijn. “Een thema die voorkomt in het vak is het thema waarin je leert wat je moet doen als iets niet goed gaat. Dat is in bedrijfsopleidingen een skill of kennis die voor iedereen handig zou kunnen zijn,” vertelt Toufic Elcure Alvarez over de relevantie van het toepassen van de module, “dat was een beetje spannend voor de studenten, want zij vraagden naar hoe ze dan moeten omgaan met lastige vragen over vallen en opstaan”.

Gedeelde visie

De samenwerking tussen JuanFra Alvarado Valenzuela (leider project Fenix, onderzoeker en docent aan de Hogeschool van Amsterdam) en Toufic Elcure Alvarez gaat verder dan alleen het delen van lesmateriaal. Het omvat een uitwisseling van kennis en onderwijsinnovatie tussen docenten van beide hogescholen. Door deze institutionele samenwerking kunnen docenten profiteren van elkaars expertise en ervaring, waardoor ze hun eigen onderwijspraktijken kunnen verbeteren en verrijken. “Na twee gesprekken met JuanFra dachten we dat er wel iets interessants mogelijk was. In mijn optiek gaat samenwerking meer over hoe open die persoon is om mee samen te werken, de klik die hebt en dat je dezelfde visie hebt over hoe het aansluit bij de studenten. Dat is het einddoel en als JuanFra met diezelfde visie komt, dan gaat dat gewoon goed,” licht Toufic toe over waarom hij ervoor heeft gekozen om met JuanFra van project Fenix te werken.

Impact maken doe je samen

De positieve impact van deze samenwerking tussen de Hogeschool Utrecht en de Hogeschool van Amsterdam toont de waarde van onderwijsinnovatie en institutionele samenwerking. Het benadrukt het belang van onderwijs dat aansluit bij de behoeften van een snel veranderende samenleving en studenten voorbereidt op toekomstige uitdagingen met universeel toepasbare vaardigheden. JuanFra Alvarado Valenzuela deelt zijn perspectief over de positieve impact van institutionele samenwerkingen in het onderwijs: "Goede ideeën ontwikkelen en implementeren, in samenwerking met enthousiaste docenten, maken een verschil in het leerproces van studenten. Door het toevoegen van kleine innovaties aan bestaande modules maken we samen grote stappen in het verbeteren van onderwijs. Die innovatie kunnen we verankeren in het curriculum door het maken van goede afspraken met een team van docenten."

Doe mee

Het verschil uitmaken hoeft geen grote stap te zijn. Wil jij ook ondernemende competenties toepassen aan het onderwijs? Lees dan hier verder over project Fenix. Voor vragen kun je contact opnemen met JuanFra Alvarado Valenzuela via j.f.alvarado.valenzuela@hva.nl.