Hogeschool van Amsterdam

Programma Ondernemerschap

Podcast Ondernemerschapsonderwijs (vrijdag)

Tafelgast: Geleyn Meijer

Evenement

Vandaag staan we op deze laatste dag van de Global Entrepreneurship Week ook stil bij de opening van de Digital Workspace en we spreken hierover met Geleyn Meijer, rector van de Hogeschool van Amsterdam. Hij zal later deze dag het evenement bijwonen waarin Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en portefeuillehouder ondernemerschap in gesprek gaat met onder andere Barbara Baarsma, voorzitter van Rabobank Amsterdam en Jacco Vonhof, voorzitter MKB Nederland ter gelegenheid van lancering van Digital Workspace. Met Geleyn blikken we vooruit naar deze opening en spreken we over onderwijs, ondernemen en over digitalisering. Luister gedurende de hele Global Entrepreneurship Week elke ochtend naar deze podcast over ondernemerschap, onderwijs en de uitdagingen die er zijn in een tijd van economische transformatie.

Hogeschool van Amsterdam heeft een onderzoeksprogramma naar de rol van ondernemerschap bij economische en maatschappelijke veranderingen in de metropoolregio Amsterdam. We doen dit door samen met stakeholders te onderzoeken hoe ondernemers anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen, en tot welke nieuwe businessmodellen dit leidt. We beginnen dit onderzoek bij de opleiding van de ondernemer, die responsief met nieuwe uitdagingen op het gebied van digitalisering, globalisering en duurzaamheid om kan gaan. Daarbij is de vraag wat de opleiding en de genoemde uitdagingen betekenen voor hun houding en gedrag.

Genoemde vraagstukken staan ook centraal in de podcasts die in de Global Entrepreneurship Week worden opgenomen. Iedere dag wordt een expert aan het woord gelaten die op deze uitdagingen reflecteert

Gepubliceerd door  Ondernemerschap 20 november 2020

Datum

Startdatum 20 nov

Tijd

09:30 - 10:00 uur