Hogeschool van Amsterdam

Programma Ondernemerschap

Entrepreneurship College - SDG #9 Edition

SDG 9: Industrie, Innovatie en Infrastructuur

Evenement

Waarom is infrastructuur de kern van onze kwaliteit van leven? Waarom spelen verbeteringen in infrastructuur, industrie en innovatie een belangrijke rol in veel van de SDG's? Waarom zouden ondernemers zich inzetten voor duurzame industrialisatie en hoe kan innovatie hiertoe bijdragen? Deze vragen zullen vol inspiratie en passie worden beantwoord tijdens dit entrepreneurship college.

Elk ondernemerschapscollege is toegewijd aan een van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Onze missie is om de doelen te introduceren aan iedereen die gemotiveerd is om een positieve bijdrage te leveren om de wereld een beetje beter te maken door middel van ondernemerschap.

Voor ieder college nodigen wij een expert uit om een van de doelen uit te leggen, inzicht te geven in waarom er dringende verandering nodig is en wat de gevolgen zouden zijn wanneer we er niet in zouden slagen om de doelen te bereiken. Na de expert komt er een ondernemer praten over zijn of haar bedrijf en beantwoordt de volgende vragen. Waarom proberen zij de betreffende SDG te behalen? Hoe doen zij dit? En hoe spelen innovaties en technologie hierin een rol? Het college zal worden afgesloten door Bart Grevenhof, projectmanager van het programma ondernemerschap, die kort inzichten geeft in de nieuwste technologieën.

Ons doel is om studenten, docenten en professionals van alle soorten achtergronden welkom te heten en te inspireren.

Op 12 september is het de beurt aan Dr. E. Yaghmaei, onderzoeker bij de TU Delft en Nima Maleki, ervaren data scientist bij Quicargo.

Dr. Emad Yaghmaei is Research Fellow in Ethics and Technology aan de Technische Universiteit Delft. Hij is ook verbonden aan de University of Southern Denmark in Technology Entrepreneurship and Innovation. Zijn onderzoeksinteresses hebben betrekking op vraagstukken op het gebied van innovatiebeheer die voortvloeien uit de raakvlakken tussen bedrijfsleven, technologie en maatschappij. Dit omvat sociale technologie en innovatiebeheer van opkomende technologieën zoals ICT, IoT en Cyber-Security. Momenteel richt hij zich op de principes van Responsible Research and Innovation (RRI) in industriële contexten om aan te tonen hoe de industrie productief kan samenwerken met maatschappelijke actoren om RRI-methoden te integreren in onderzoeks- en innovatieprocessen.

Quicargo is een platform, opgericht in 2016, dat als doel heeft het probleem op te lossen van lege vrachtwagens die elke dag door Europa reizen vanwege inefficiënte planning. Hun missie is om de uitstoot van broeikasgassen en congestie op de weg te verminderen, aangezien de helft van de vrachtwagens op Europese wegen gedeeltelijk leeg is. De Nederlandse startup verbindt bedrijven die transport nodig hebben met de lege voertuigen met behulp van haar eigen algoritmen. Ze gebruiken een prijs- en matching-algoritme dat de beste match vindt tussen een verlader en een koerier.

Quicargo is nu volledig operationeel in de Benelux en het Ruhrgebied. Ze verbindt momenteel bijna 2.000 bedrijven met ongeveer 6.000 vrachtwagens van 270 vervoerders. Tot nu toe heeft Quicargo tot 215.000 km lege vrachtwagenruimte op de weg bespaard en daarmee de CO2-uitstoot met 3% binnen hun netwerk gereduceerd.

Quicargo werd opgericht in 2016 en werd door Frost & Sullivan in de top drie "digitale vrachtplatforms" in Europa geselecteerd vanwege hun duurzame oplossing voor de transportsector.

PROGRAMMA

17.00 - 17.15 Aankomst Restaurant de Tropen
17.15 - 18.00 Expert: Dr. E. Yaghmaei (TU Delft)
18.00 - 18.45 Innovatieve start-up: Quicargo
18.45 - 19.00 Q&A 
19.00 - 20.00 Happy Hour! 

Jos Hummelen (SO/Creatie) zal de events modereren. 

Entrepreneurship College

Entrepreneurship College - The SDG Edition is een innitiatief van het KIT Royal Tropical InstituteHvA - Hogeschool van AmsterdamDe Tropen café & restaurant and the SDG House.

Gepubliceerd door  Ondernemerschap 11 september 2019