Hogeschool van Amsterdam

Programma Ondernemerschap

Vacatures

Hoofdonderzoeker / Supervisor: Dr. Richard Martina / Dr. Burcu Kör

Omschrijving

De rol van (pre-) incubators en accelerators is duidelijk, omdat incubators mentorschap, netwerkmogelijkheden en toegang tot financiering voor startende ondernemers bieden. Met de komst van ondernemers die ondernemingen starten voor het genereren van sociale impact, is er een nieuwe vorm van incubators die deze sociale ondernemers wil ondersteunen. Er is echter een gebrek aan inzicht in hoe (of helemaal) deze sociale incubators verschillen van andere soorten incubators en welke mechanismen sociale incubators begunstigen. Dit gebrek aan kennis belemmert regeringen ernstig bij het ontwerpen van een gunstig beleid. Als onderdeel van dit project zul je deskresearch doen of een multiple case study uitvoeren van verschillende sociale incubators in Europa en de belangrijkste kenmerken en activiteiten van sociale incubator identificeren.

Methode / aanpak:

Kwalitatieve en kwantitatieve methoden, case studies, gegevensverzameling door diepte-interviews of enquête

Status: Studenten van alle disciplines (business, legal, governance ...) zijn welkom om te solliciteren

Geïnteresseerd? Stuur je CV en een begeleidende brief naar Richard Martina en Burcu Kör

Hoofdonderzoeker: Jeanne Martens

Omschrijving

Ondernemersincubators zijn ruimtes en programma's waar ideeën en bedrijven kunnen groeien. Uit onze ervaring zien we minder vrouwen deelnemen aan die ruimtes en programma's. Een van de redenen kan de motivatie zijn voor vrouwen achter het hebben van hun bedrijf of de studenten waarde die ze zien in deelname aan dergelijke ruimtes. Dit project wil de specifieke steun benadrukken die vrouwen zouden kunnen krijgen bij deelname aan bestaande incubators. De les kan worden getrokken uit de incubators die in veel steden over de hele wereld bestaan. Om dit te doen, moeten we een inventaris maken van incubators die een specifieke focus of programma's voor vrouwelijke ondernemers hebben en wat hun gemeenschappelijke en unieke kenmerken en track records zijn

Methode / aanpak:

Kwantitatieve studies, gegevensverzameling door middel van enquêtes die worden gestuurd naar beheerders van incubators

Status: accepteert momenteel 1 of 2 of twee studenten

Geïnteresseerd? Stuur je CV en een begeleidende brief naar Jeanne Martens

Hoofdonderzoeker: Jeanne Martens

Omschrijving

De aanwezigheid van vrouwen op veel werkplekken is aanzienlijk gegroeid en toont hun sterke bijdrage op veel gebieden die verband houden met het bedrijfsleven. Wetenschappelijke en technologische gebieden ervaren echter nog steeds een lagere aanwezigheid van vrouwelijke ondernemers. Dit onderzoek wil de situatie van deze ‘vrouwen in technologie’ van drie kanten onderzoeken: één, om een ​​beter inzicht te krijgen in de doelstellingen van een vrouwelijke ondernemer die op technologische gebieden werkt; een andere, om te kijken naar de netwerken van verbindingen rond vrouwen die momenteel ondernemers in technologie zijn; en ten slotte naar de institutionele barrières te kijken wanneer we proberen financiering te verkrijgen. Project 1: Oriëntatie van de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling voor ‘vrouwen in technologie’? Het doel is om inzicht te krijgen in de motivatie van vrouwelijke internationale ondernemers die in technologische sectoren werken om bij te dragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN en hoe dit de aard van de kansen die ze nastreven en de bedrijfsmodellen die ze creëren om te genereren beïnvloeden (sociale en economische) waarde.

Methode / aanpak: deskstudie: kwalitatieve en kwantitatieve studies, gegevensverzameling door diepte-interviews en / of enquête

Status: accepteert momenteel 1 of 2 studenten

Geïnteresseerd? Stuur je CV en een begeleidende brief naar Jeanne Martens

Hoofdonderzoeker: Jeanne Martens

Project 2:

Netwerk van vrouwelijke internationale ondernemers in Tech We willen de sociale netwerken illustreren en classificeren waarmee ‘vrouwen in technologie’ contact hebben gehad. We zijn erg geïnteresseerd in het kennen van de voordelen die deze netwerken hebben opgeleverd voor vrouwelijke ondernemers, te beginnen met emotionele ondersteuning, financiële en materiële middelen doornemen en ook kijken naar professioneel advies en ondersteuning.

Methode / aanpak:

deskstudie: kwalitatieve studies, gegevensverzameling door diepte-interviews Literatuurstudie: een verzameling eerder onderzoek over dit onderwerp

Status: accepteert momenteel 1 of 2 studenten

Geïnteresseerd? Stuur je CV en een begeleidende brief naar Jeanne Martens

Hoofdonderzoeker: Jeanne Martens

Project 3: Beschikbaarheid van investeringen en financiële ondersteuning voor 'vrouwen in technologie'. Vrouwen hebben gemeld minder serieus te worden genomen bij het vragen om grote hoeveelheden geld om hun ondernemersambities te financieren. Opmerkingen met betrekking tot het risico om geld aan vrouwen te lenen, zijn tegenwoordig nog steeds aanwezig. We streven ernaar de ervaring van vrouwen op hun reis te identificeren om hoge investeringsbedragen te vinden en aan te vragen. De barrières die ze ervaren bij het gaan naar financiële instellingen, bij het aanvragen van subsidies of bij het pitchen voor investeerders.

Methode / aanpak:

Kwalitatieve onderzoeken, gegevensverzameling door diepte-interviews

Status: accepteert momenteel 1 of 2 studenten

Geïnteresseerd? Stuur je CV en een begeleidende brief naar Jeanne Martens

Hoofdonderzoeker: Dr. Ingrid Wakkee

Omschrijving

Ervaringsgerichte ondernemersprogramma's waarbij studenten de kans krijgen hun bedrijf te starten, komen steeds vaker voor. De meerderheid van de studenten die aan deze startup-programma's zijn ingeschreven, zijn mannelijk, ondanks dat de vrouwelijke studenten het grootste deel van de totale studentenpopulatie vormen. Daarom bestuderen we in dit project de invloed van geslacht en studieachtergrond op de motivatie en de intentie om deel te nemen aan startup educatieve programma's. Dit project richt zich met name op de studenten van hogescholen en richt zich op programma's met een overwegend vrouwelijk studentenlichaam. De waargenomen beelden van ondernemerschap als een loopbaanoptie, aanmoediging werd gegeven door leraren en de beschikbaarheid van rolmodellen en voorbeelden worden in overweging genomen.

Methode / aanpak:

Kwalitatieve methoden

Status: accepteert momenteel studenten

Geïnteresseerd? Stuur je CV en een sollicitatiebrief naar Ingrid Wakkee

Hoofdonderzoeker: Dr. JuanFra Alvarado Valenzuela

Omschrijving

Landen en steden met uitgebreide welzijnssystemen bieden een vangnet voor ondernemers die financiële problemen en faalrisico's ervaren; andere landen bieden minder publieke steun, maar particuliere organisaties kunnen in plaats daarvan actief worden betrokken. Verschillen in Europa zijn te zien in de hoeveelheid verstrekte financiële hulp, de betrokken organisaties en de interactie tussen publieke en private actoren. Dit project heeft tot doel een inventarisatie te maken van verschillende stedelijke cases in de Europese Unie om de situatie te laten zien die bedrijven doormaken. Die inventaris zal later worden gebruikt om Nederlandse organisaties op dit gebied te adviseren.

Methode / aanpak:

Landenprofielen via kwalitatieve methoden. Gegevensverzameling vindt plaats via de informatie die beschikbaar is op websites (in verschillende talen) en informatie verzameld van openbare en particuliere financiële adviseurs in de geselecteerde steden. Meerdere taalvaardigheden hebben de voorkeur.

Status: accepteert momenteel studenten

Geïnteresseerd? Stuur je CV en een begeleidende brief naar JuanFra Alvarado Valenzuela

Hoofdonderzoeker: JuanFra Alvarado Valenzuela

Omschrijving

Veel ondernemers hebben het doel om internationaal te gaan en vestigingen te openen over de grenzen van het land waar ze zijn begonnen. Internationalisering heeft veel positieve effecten die tegelijkertijd een hoog risico met zich meebrengen, zoals het zoeken naar nieuwe markten, de uitbreiding van hun personeelsbestand en het zoeken naar hogere inkomsten. In dat scenario zoeken en gebruiken ondernemers de ondersteuning van financiële, juridische en administratieve adviseurs. Dit project heeft als doel de beste strategieën te verzamelen die adviseurs moeten volgen bij het ondersteunen van ondernemers en hun bedrijven in het buitenland. Die lessen om risico en falen te voorkomen zullen later worden gebruikt in seminars en inspiratiesessies voor jonge professionals die in het Nederlandse ondernemersecosysteem werken.

Methode / aanpak:

Kwalitatieve methoden met diepte-interviews en inhoudsanalyse. Informatiebronnen zijn accountants, advocaten en ondernemersadviseurs in Nederland.

Status: accepteert momenteel studenten

Geïnteresseerd? Stuur je CV en een begeleidende brief naar JuanFra Alvarado Valenzuela

FOODLOGICA is een onderneming die is gebouwd op de missie om de laatste mijl van het voedselsysteem van Amsterdam schoon te maken. Ethische, sociale en ecologische waarden zijn de belangrijkste drijvende krachten achter de ontwikkeling van dit bedrijf. Als modulaire, schaalbare, zero-emission logistieke service bieden we last-mile transportoplossingen voor voedselgerelateerde bedrijven. De elektrische voertuigen van FOODLOGICA transporteren lokale goederen en producten naar lokale bedrijven in het centrum van de stad en zijn twee keer zo snel als traditionele bestelwagens, goedkoper en efficiënter zowel financieel als ecologisch.

FOODLOGICA is op dit moment actief in de stad Amsterdam en innoveert op het gebied van last-food transport: leveren voor webwinkels, lokale voedselproducenten, groothandelsbedrijven, restaurants, cateraars, lokale voedselketens en supermarkten. Het bedrijf wordt opgeschaald proces in de stad Amsterdam en in nog 4 steden in de komende 5 jaar, waar we onze impact verwachten te groeien en te consolideren. Het managementteam bestaat momenteel uit de twee oprichters, Francesca (CEO) en Jessica (CFO), beide Italiaanse vrouwen die het verschil maken in de B2B last mile food delivery-sector, en een team van 4 lokale tijgers, die de dagelijkse activiteiten en de groei.

FOODLOGICA is momenteel op zoek naar een extra operatie-tijger om het Amsterdamse team te helpen bij het opzetten van twee nieuwe hubs, het verzamelen van meer voertuigen, het instellen van nieuwe besturingssoftware en ondersteuning specifiek voor de volgende taken:

  • Klanttevredenheid, serviceniveau: help dagelijkse problemen met leveringen op te lossen en geef feedback op vragen van klanten en chauffeurs
  • Voorbereiding van de levering: elke levering heeft zijn eigen verhaal. Het bedieningsteam helpt de chauffeurs om zo efficiënt mogelijk te zijn. Daarom worden sommige geselecteerde leveringen voorbereid door het ondersteuningsteam bij het ophalen
  • Orderbeheer en validatie: orders worden correct in de software geplaatst en een continu overzicht van de voortgang van bestellingen en online wijzigingen
  • Kantoorbeheer: ons kantoor heeft wat liefde nodig. Regels, procedures en beheer van voedsel- en drankvoorziening zijn hard nodig.
  • Goedkeuren van facturen: elke maand moeten we tweaken en dubbel controleren of al onze service, extra last-minute leveringen en problemen correct worden gecontroleerd en in onze facturen worden ingevoegd.
  • Verkoopoptimalisatie: verkoop is onze grootste kracht, maar elke verkoop vereist een aantal noodzakelijke stappen om te worden geïmplementeerd. Aanbiedingen, serviceovereenkomsten, overdrachtsdocumenten voor het operatieteam moeten bijvoorbeeld correct worden gepipelineerd
  • VERZEND- EN SOFTWAREMANAGER
  • Aanvullende optimalisatietaken. Voor de 6 maanden werk zal het belangrijkste doel zijn om het operatieteam te ondersteunen bij het opzetten van geoptimaliseerde processen. Deze taken zullen volledig worden besloten tijdens de strategievergadering aan het begin van de maand

FOODLOGICA zoekt een teamlid dat zich kan vinden in de bedrijfsmissie en nauw samenwerkt met het operatieteam.

Deze vacature is voltijds en de startdatum is september 2019.

Bruto salaris 2000 EUR niet bespreekbaar.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 1 augustus 2019