Hogeschool van Amsterdam

Programma Ondernemerschap

Programma Ondernemerschap van de HvA

Het Programma Ondernemerschap van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) draagt bij aan het opleiden van studenten van alle studierichtingen tot ondernemende professionals en professionele ondernemers.

Wij onderzoeken, initiëren, stimuleren en ondersteunen ondernemerschap bij studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers om te komen tot creatieve oplossingen en duurzame innovaties die waarde creëren voor een organisatie of voor een eigen onderneming.

Als kennispartner binnen de HvA en voor organisaties en ondernemers richten we ons op vijf thema’s: Failure & Recovery, Impact Driven Entrepreneurship, Business Models, Female Entrepreneurship en Entrepreneurship Education .

Economische, maatschappelijke en technologische veranderingen hebben impact op ondernemers en het ecosysteem waarin ze opereren. Vanuit het lectoraat Entrepreneurship richt het onderzoek zich op de uitdagingen die hieruit voortkomen en op nieuwe manieren van werken en samenwerken die daarvoor nodig zijn.

Kortom, op die vormen van ondernemerschap die innovatief, duurzaam en inclusief zijn. De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties zijn daarbij een belangrijke inspiratiebron.

Studenten en docenten worden betrokken bij uitvoering van het onderzoek. De uitkomsten van het onderzoek vloeien terug in het onderwijs aan de hogeschool en de ondersteuningsprogramma’s en activiteiten van het programma . Daarnaast is ondernemerschapsonderwijs zelf onderwerp van onderzoek.

Het Programma Ondernemerschap creëert een omgeving die studenten van de HvA uitnodigt tot ondernemend gedrag en faciliteert bij het ondernemen of combineren van een studie met een eigen bedrijf. Dit gebeurt op de vier vlakken inspiratie, ideation, impact en infrastructuur, met onder meer ondersteuningsprogramma’s, evenementen en de ondernemersregeling .

Gepubliceerd door  Ondernemerschap 22 november 2020