Hogeschool van Amsterdam

Programma Ondernemerschap

HvA Programma Ondernemerschap

Binnen de Hogeschool van Amsterdam zijn er verschillende programma’s ontwikkeld die helpen bij het realiseren van de missie: Het ondernemerschap instituut worden van het hoger onderwijs. Om deze programma’s te faciliteren en te onderbouwen met kennis is het ondernemerschap programma ontstaan. Binnen het programma is een groep van momenteel 21 onderzoekers, professoren en programmaontwikkelaars als team en in samenwerking met onderzoekers, docenten en studenten (-ondernemers) binnen de HvA en met externe belanghebbenden actief betrokken bij ondernemerschap onderzoek, ondersteuning van ondernemerschap en de ontwikkeling van het ondernemerschap onderwijs.

Gepubliceerd door  Ondernemerschap 26 maart 2018