Medezeggenschap

Internetvergoeding verhoogd dankzij CMR

4 dec 2020 16:00 | Medezeggenschap

De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) heeft zich met succes ingezet voor een (verhoging van een) internetvergoeding. Per 1 januari ontvangt iedere werknemer daarom 37,50 euro extra per maand. De verhoging van de internetvergoeding ligt in lijn met het uitgevoerde onderzoek naar de werkelijke internetkosten. De raad stemde voor nadat het een instemmingsverzoek hiertoe had ontvangen van het College van Bestuur (CvB).

Nu thuiswerken de nieuwe norm is (en de komende maanden zal blijven), hebben werknemers te maken met hogere kosten. Denk aan kosten voor elektra, verwarming en koffie bijvoorbeeld. Een andere kostenpost is het internet. Daarin komt de HvA de werknemers tegemoet vanaf komend kalenderjaar.

Het College van Bestuur stelde aanvankelijk een maandelijkse vergoeding van 30 euro voor. De personeelsgeleding van de CMR vroeg echter om 37,50 euro, ongeacht de omvang van het dienstverband: een internetprovider houdt er tenslotte geen rekening mee of iemand deeltijd of voltijds werkt. Het CvB ging mee met de vraag van de CMR. De verhoging van de internetvergoeding ligt in lijn met het uitgevoerde onderzoek naar de werkelijke internetkosten.

Ook de studentengeleding gaf een positief advies.