Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Opvoeden in de buurt - kaartspel & powerpoint

Dé gespreksstarter over samen opvoeden in de buurt

Met 24 praatplaten over herkenbare opvoedsituaties helpt deze tool professionals die met ouders en/of kinderen werken om op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek te gaan over opvoeden in de buurt.

Wil je buurtbewoners met verschillende achtergronden met elkaar in gesprek brengen over opvoedstijlen? Dan helpt 'Opvoeden in de buurt' je op weg.

Twee varianten

De tool bestaat uit geillustreerde opvoedsituaties in de buurt: in de speeltuin, onderweg en op het schoolplein. Deze zijn ontwikkeld met praktijkpartners op scholen en in buurthuizen. Het zijn herkenbare situaties die helpen als gespreksstarters om met ouders, buurtbewoners, vrijwilligers of andere betrokkenen in de buurt ervaringen en gedachten uit te wisselen. Er zijn twee varianten:

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Sanne Rumping - video over de tools Opvoeden in de buurt 

Een positief opvoedklimaat

Hoe zorg je ervoor dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien in hun buurt? Het voeren van gesprekken tussen buurtbewoners, ouders, vrijwilligers en professionals over opvoeden en opgroeien in de buurt kan hierbij helpen. Het bespreekbaar maken van opvoedsituaties in de buurt is niet altijd makkelijk en vergt aandacht om te kunnen werken aan een positief opvoedklimaat in de buurt.

Vanuit een leernetwerk met ouders, vrijwilligers en professionals is deze tool ontwikkeld om het gesprek te faciliteren. Je kunt het kaartspel of de interactieve powerpoint inzetten in individuele gesprekken of groepsbijeenkomsten. Dit draagt bij aan:

  1. De bewustwording van vormen van opvoeden in de buurt en gedrag van kinderen;
  2. Het op gang brengen van het gesprek over opvoeden in de buurt;
  3. Bewustwording van eigen en andermans normen en waarden rondom opvoeden.

Het spel past zo mooi in dat waar wij mee bezig zijn in de Opgroeiwijk; netwerken met elkaar verbinden, gesprekken uitlokken, elkaar beter leren kennen en begrijpen etc etc. En wat goed om in de groepen te merken dat het echt zo krachtig werkt en er verbindende gesprekken op gang komen..

Suzan Baldinger, Projectleider OPGROEIWIJK Geuzenveld/ Slotermeer

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 14 september 2023