Kenniscentrum Techniek

Profileringsthema's

Onze ambitie is om in de Metropoolregio Amsterdam dé kennisinstelling te zijn op het gebied van Circular Transition, Connectivity & Mobility, Designing Future Cities, Energy Transition, Smart Industry en Technology for Life. Wij excelleren op deze thema’s en hebben docenten en onderzoekers in huis die vooroplopen op basis van hun kennis. Zij leveren – samen met studenten en partners – een zichtbare bijdrage aan verbeteringen en vernieuwingen. Samen bewerkstelligen we creatieve oplossingen en duurzame, structurele innovaties voor de maatschappelijke uitdagingen waarvoor we staan.

Circular Transition

Binnen het onderzoeksthema Circular Transition dragen we met technologische oplossingen bij aan de circulaire transitie. Van product of gebouw tot systeem, en van circulair ontwerp tot geavanceerde lokale productie en duurzame businessmodellen. In het onderzoek draait het om het genereren van impact op zowel ecologisch, sociaal als economisch vlak.

Connectivity & Mobility

Onderzoeksthema Connectivity & Mobility draagt met technologische oplossingen bij aan de bereikbaarheid, leefbaarheid en economische veerkracht van de stad. In het onderzoek richten we ons op fysieke en digitale verbindingen die bijdragen aan duurzame en efficiënte verplaatsing van personen, goederen en informatie. Met focus op knooppunten als Schiphol en de Zuidas.

Designing Future Cities

Binnen het onderzoeksthema Designing Future Cities werken we aan ontwerpoplossingen voor onze steden om ze toekomstbestendig te maken. De focus ligt op klimaatbestendigheid, circulaire bouw en leefbaarheid van de stad. Met ons onderzoek volgen we een integrale aanpak om de verbinding te leggen tussen deze en andere opgaven.

Energy Transition

Onderzoeksthema Energy Transition draagt met technische en organisatorische oplossingen bij aan de energietransitie. Van slim laden tot duurzame opwekking van energie, databeheer en het opleiden van de ‘21st century engineer’. Onderzoek betreft het ontwerpen van technische interventies, met oog op maatschappelijke en economische ontwikkelingen en impact.

Smart Industry

In 2015 is het Nederlandse Smart Industry Programma gestart. Doel van het programma is de digitalisering van de industrie te versnellen voor economische groei, meer werkgelegenheid en minder gebruik van grondstoffen en energie. Binnen het thema Smart Industry willen we de maak-industriesectoren in de Metropoolregio Amsterdam ondersteunen bij de digitale transitie.

Technology for life

Technology for Life richt zich op maatschappelijke vraagstukken op het gebied van safety, security en gezondheid via de inzet van verantwoorde technologie en met focus op de human factor. Het ontwerpen en ontwikkelen van (slimme) gebruiksvoorwerpen, technische systemen en taken en de verantwoorde inzet ervan staan centraal. Doel is de veiligheid, gezondheid en comfort van mensen te bevorderen.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 23 november 2023