Kenniscentrum Techniek

Energy Transition

Autobatterijen om huizen van elektriciteit te voorzien en energiepositieve wijken voor een uitstootvrije toekomst. De focus van onderzoeksthema Energy Transition betreft een verandering van het energiesysteem: van het inzetten van fossiele bronnen naar duurzame bronnen, van centraal naar decentraal georganiseerd en opgewekt. Daarbij is ook het besparen van duurzame energie essentieel.

Toepassen en uitbreiden duurzame energie in de stad

Inpassing van de energiebronnen op de bestaande infrastructuur biedt zowel technisch als organisatorisch een grote uitdaging. Het heeft impact op de gebouwde omgeving: het verandert de publieke ruimte, hoe we wonen en ons bewegen. Maar ook op het dagelijks leven (hoe mensen koken, verwarmen, laden), de organisatie (minder top-down, digitalisering) en de kosten. Daarom vindt onderzoek plaats naar technische oplossingen en interventies, met oog op maatschappelijke en economische ontwikkelingen en impact.

Het onderzoek en de kennisactiviteiten richten zich op vier onderzoekslijnen: warmtetransitie, clean mobility, energiepositieve steden en smart grids. We gebruiken hierbij technische kennis van duurzame energie- en gebouwinstallaties, energiegebruikers, meet- en regeltechniek en energiemodellen om systemen te ontwerpen, onderzoeken en in de praktijk te monitoren. Daar lopen cross-cuttingvraagstukken doorheen, zoals data science, innovatieve businessmodellen en wat de transitie concreet vraagt in de uitvoering (het opleiden van de ‘21st century engineer’).

Projecten en samenwerking

We doen dit samen met grote praktijkpartners als Vattenfall en een reeks mkb, waaronder installateurs en adviesbureaus. Mondiale, nationale en lokale (beleids)agenda’s zijn leidend, zoals de Nationale Agenda Laadinfrastructuur, de RES Amsterdam en het recente Duurzame Herstelplan van de gemeente Amsterdam. We doen dit interdisciplinair, interfacultair en altijd in samenwerking met studenten. Op diverse projecten zijn doorlopend stagiairs en afstudeerders actief. Ook zijn de HvA-brede minor ‘Energiepositieve Stad’ en de energy track in de minor ‘Data Science’ ontwikkeld.

Hoe de samenwerking tussen onderwijs en onderzoek eruitziet, zie je in deze video.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Lectoren Energy Transition

Renée Heller, Jeroen Kluck en Frank Suurenbroek zijn met hun lectoraten aan het thema Energy Transition verbonden. Zij doen onderzoek naar en verrijken het onderwijs met hun expertise.

7 november 2022