Kenniscentrum Techniek

Designing Future Cities

Van klimaatbestendig inrichten van de stad tot stedelijke ontwerpoplossingen om het materiaalgebruik te beperken en de leefbaarheid te verbeteren. De focus van onderzoeksthema Designing Future Cities betreft ruimtelijke opgaven voor toekomstbestendige steden. Stedelijke (her)inrichtingsprojecten zijn het juiste moment om vorm te geven aan een toekomstbestendige stad: zij bepalen voor decennia de koers, condities en het aanzien van steden.

Klimaatbestendigheid, circulaire bouw en leefbaarheid van de stad

We hebben te maken met steeds extremere weersomstandigheden als gevolg van klimaatverandering, met de schaarste van grondstoffen en met een doorgaande verstedelijking en verdichting van de stad. En met (beleids)agenda’s als Amsterdam 2050 Klimaatneutraal, Amsterdam Circulair 2020-2025, Koers 2025 – Ruimte voor de stad (Amsterdam/MRA) en Transitie-agenda Bouw (landelijk BITC) is de noodzaak hoog voor een onderzoekende en ontwerpende aanpak die geïntegreerde oplossingen brengt.

Het onderzoek en de kennisactiviteiten richten zich op drie onderzoekslijnen: klimaatbestendigheid, circulaire bouw en leefbaarheid van de stad. Een integrale aanpak staat centraal, om verbinding te maken tussen de verschillende opgaven en expertises van het bebouwde gebied en de (beleids)agenda’s.

Projecten en samenwerking

In het thema werken wij samen met bacheloronderwijs en met partners in het werkveld, zoals ontwerpbureaus, bouwers, ingenieursbureaus, overheden en woningbouwcorporaties. Projecten omvatten ontwerprichtlijnen voor gemeenten om de stad hittebestendig in te richten, tools en inzicht in ontwerpoplossingen voor de menselijke maat in context van hoge dichtheid, circulaire waarde van architectuur met richtlijnen voor levensduur-gebaseerde ontwerpbeslissingen en een eerste tool voor verkenning van de integrale aanpak van de openbare ruimte op onder andere klimaatadaptatie, energietransitie, leefbaarheid, circulair bouwen en bereikbaarheid.

Hoe de samenwerking tussen onderwijs en onderzoek eruitziet, zie je in deze video.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Lectoren Designing Future Cities

Jeroen Kluck en Frank Suurenbroek zijn met hun lectoraten aan de challenge Designing Future Cities verbonden. Zij doen onderzoek en verrijken het onderwijs met hun expertise.

Asssociate lector

Ed Melet is als associate lector aan de challenge Designing Future Cities verbonden. Hij doet onderzoek en geeft onderwijs.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum FDMCI 28 mei 2024