Kenniscentrum Techniek

Connectivity & Mobility

Van emissieloos stadsvervoer tot flexibele logistiek en efficiënte benutting van infrastructuur. Het doel van onderzoeksthema Connectivity & Mobility betreft de bereikbaarheid, leefbaarheid en economische veerkracht van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) met minder uitstoot door transport.

Minder, efficiënter en schoner vervoer

Economische groei en uitbreidingsplannen in woningbouw leiden tot extra druk op de bestaande infrastructuur: er zijn meer passagiers, goederen, medewerkers en informatiestromen om te verplaatsen. Als we niets veranderen, komt de bereikbaarheid van en binnen de MRA in de knel en neemt de CO2-uitstoot en luchtvervuiling toe.

Mobiliteit is verantwoordelijk voor circa 20 procent van de CO2 uitstoot in Nederland en is een van de vijf klimaattafels in het klimaatakkoord. Oplossingen om de CO2 uitstoot te reduceren gaan over de inzet van elektrisch vervoer, het instellen van zero-emissie zones, ketenoptimalisatie en bevoorrading via logistieke hubs. Zowel het verkeer in de stad voor personen en goeeren als zwaar transport, vliegverkeer en scheepvaart moet verduurzamen om de klimaatdoelstellingen te bereiken.

Het onderzoek richt zich op fysieke en digitale verbindingen die bijdragen aan duurzame en efficiënte verplaatsing van personen, goederen en informatie. De focus ligt daarbij op belangrijke knooppunten in de MRA, zoals Schiphol en de Amsterdamse Zuidas, en op de sectoren bouw, food, afval en technische dienstverlening.

Projecten en samenwerking

Met projecten omtrent zero emissie-servicelogistiek, efficiënte foodlogistiek, logistieke innovaties die de concurrentiepositie van Schiphol versterken en de integratie van logistiek en het beheer van verkeersinformatie, ontwerpt en evalueert het onderzoeksteam (de adoptie van) technologische oplossingen. Zowel lokale, nationale als internationale plannen voor veerkrachtige regio’s, vergroening en een emissievrij 2050 worden hiermee nagestreefd. Het onderzoek sluit aan op de actieagenda van de Topsector Logistiek 2020-2023, de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek 2021-2025 en de Ontwerp-Omgevingsvisie Amsterdam 2050. In de projecten werken we samen met studenten en praktijkpartners als Havenbedrijf Amsterdam, Green Business Club, Feenstra en Albert Heijn.

Hoe de samenwerking tussen onderwijs en onderzoek eruitziet, zie je in deze video.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Lectoren Connectivity & Mobility

Renée Heller, Dick van Damme en Walther Ploos van Amstel zijn met hun lectoraten aan de challenge Connectivity & Mobility verbonden. Zij doen onderzoek verrijken het onderwijs met hun expertise.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 26 september 2023