Kenniscentrum Techniek

Circular Transition

Circulair ontwerpen van verpakkingen, producten en gebouwen, geavanceerde lokale productie met behulp van robots, slimme retourlogistiek en ondernemen met reststromen in de nieuwe circulaire economie. De focus van onderzoeksthema Circular Transition betreft technologische oplossingen die bijdragen aan de circulaire transitie.

100% circulair in 2050

In navolging van de landelijke en Europese duurzaamheidsagenda’s staan we voor de uitdaging om 100% circulair te worden in 2050. Grondstoffen raken op, waardevolle materialen en producten verdwijnen in de afvalbak. Hoe kunnen we dit voorkomen en reststromen zo optimaal mogelijk opnieuw inzetten of zelfs vermijden? Van upcycling door lokale ontwerpers tot het ontwerpen van systemen voor verbetering van de secundaire materialenvoorraad, en van circulair bouwen tot circulaire businessmodellen. Centraal staat het genereren van impact op zowel ecologisch, sociaal als economisch vlak.

Het onderzoek en de kennisactiviteiten richten zich op drie onderzoekslijnen: circular urban value systems (verandering op systeemniveau), revaluing waste (herinzetten van materiaalstromen) en design out waste (circulair ontwerpen op product-/gebouwniveau).

Onderzoekers én studenten ontwerpen circulaire productverpakkingscombinaties voor sectoren als food en cosmetica; ontwikkelen digitale ontwerp- en productieoplossingen voor secundaire materialen met technologieën als 3D scannen en kunstmatige intelligentie; en werken samen met partijen als gemeente Amsterdam aan de City Deal ‘Circulair en Conceptueel Bouwen’ om de transitie in de bouw te versnellen. Het thema draagt bij aan de ontwikkeling van de circulaire professionals van morgen. Bijvoorbeeld met minoren als ‘De Wereld van Verpakken’ en ‘Nieuwe Materialen en Digitale Productie’, en met een afstudeeratelier 'Circulair Bouwen'.

Hoe de samenwerking tussen onderwijs en onderzoek eruitziet, zie je in deze video.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Lectoren Circular Transition

Inge Oskam, Walther Ploos van Amstel en Dick van Damme zijn met hun lectoraten aan het transitiethema Circular Transition verbonden. Zij doen onderzoek en verrijken het onderwijs met hun expertise.

Associate lectoren

Marta Malé-Alemany en Ed Malet zijn als associate lector aan het transitiethema Circular Transition verbonden. Zij doen onderzoek en geven onderwijs.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 28 mei 2024