Kenniscentrum Techniek

Visie

Technisch onderzoek is gericht op oplossen en ontwerpen: het vertalen van kennis in things. Het gaat om het maken van tastbare materialen, producten of processen. Daarin onderscheidt het zich van klassiek wetenschappelijk onderzoek (science), zoals zeer kernachtig gekarakteriseerd is in een definitie van de beroemde ingenieur Theodore Von Kármán : "Scientisists study the world as it is; engineers create the world that never has been".

Ons onderzoek draagt bij aan de verbetering en innovatie van de beroepspraktijk, aan de kwaliteit van het beroepsonderwijs en de kwaliteit van docenten en studenten.

De kracht van het praktijkgerichte onderzoek zit voor een belangrijk deel in de wijze waarop het wordt opgezet en uitgevoerd: in nauwe samenwerking met deze beroepspraktijk via netwerken en samenwerkingsrelaties en met een duidelijk herkenbare regionale dimensie (de kennis- en innovatieagenda van Amsterdam). Het onderzoek wordt uitgevoerd in "communities of practice" waarin lectoren, docent/onderzoekers, professionals uit de beroepspraktijk en studenten in interactie samen leren om de dagelijkse beroepspraktijk te innoveren.

11 juli 2022