Kenniscentrum Techniek

Visie

Het onderzoek van Kenniscentrum Techniek (KCT) van de faculteit Techniek van de Hogeschool van Amsterdam richt zich op de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Dit is een grootstedelijke omgeving met een krachtige basis, maar vele urgente complexe maatschappelijke opgaven op het gebied van duurzaamheid, klimaatverandering, leefbaarheid, bereikbaarheid, (on)gelijkheid en gezondheid.

Steden hebben te maken met transformatie, nieuwbouw en stedelijke vernieuwing en verdichten in hoog tempo. Het mobiliteitssysteem bereikt z’n grenzen, de druk op groen neemt toe en de stad kent vele klimaatuitdagingen. Amsterdam en de metropoolregio hebben ambitieuze doelstellingen ten aanzien van de woningmarkt, energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie en mobiliteit. Ook zijn er grote vraagstukken omtrent digitalisering, gezondheid en veiligheid. Dit vraagt om interdisciplinaire en vernieuwende kennis waarbij technologische innovatie een cruciale rol speelt.

Impact op de praktijk

De uitdagingen vragen om technologisch gedreven interventies die vertaald worden naar praktische handvatten met directe impact op de praktijk én die bijdragen aan de systeemtransities voor de grote maatschappelijke opgaven. Het onderzoek van het KCT kenmerkt zich door de samenwerking met de praktijk en door inzet van een brede waaier van verschillende onderzoekstechnieken en -methoden, afgestemd op de specifieke context en vraagstukken.

Kenmerken van het onderzoek

Bij het KCT maken we gebruik van technologisch onderzoek, empirisch onderzoek en sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Daarbij zetten we technieken en methoden in als ontwerpend onderzoek, veldonderzoek, experimenteren, modelleren, data science en prototyping. Daarbij hebben we aandacht voor human factors, ethiek en business aspecten om de implementatie en het gebruik van de technologische oplossingen te bevorderen. We dragen bij aan verschillende Centres of Expertise van de HvA en met name aan het Centre of Expertise City Net Zero waar faculteit Techniek penvoerder van is.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 12 oktober 2023