Kenniscentrum Techniek

Over het kenniscentrum

Techniek en technologie spelen een belangrijke rol in het vinden van oplossingen voor de huidige maatschappelijke uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, klimaatverandering, leefbaarheid, bereikbaarheid, (on)gelijkheid en gezondheid. Bij de faculteit Techniek dragen we hieraan bij met technologisch praktijkgericht onderzoek, uitgevoerd door acht lectoraten met elk een eigen onderzoeksgebied.

Het kenniscentrum Techniek (KCT) vormt de thuisbasis voor dit onderzoek. Van hieruit regelen wij aspecten als kwaliteit van het onderzoek, HR en promotiebeleid, financiën, communicatie en data- en informatiemanagement. De missie van het KCT is om technische en technologisch gedreven interventies te onderzoeken en te ontwerpen voor een krachtige, duurzame, leefbare en verbonden Metropoolregio Amsterdam. Met een netwerk van praktijkpartners en vernieuwend onderzoek realiseren we impact op de praktijk. Daarbij willen wij het onderwijs helpen actueel te blijven en bijdragen aan het opleiden van goed-geëquipeerde technische professionals – de mensen die de vraagstukken van nu én de toekomst kunnen oplossen. ​

Praktijkgericht onderzoek

Het praktijkgerichte onderzoek onderscheidt zich van academisch onderzoek door praktijkvragen uit het werkveld te onderzoeken en intensief met de beroepspraktijk samen te werken tijdens het onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd in lectoraten. Dit zijn onderzoeksgroepen met docent-onderzoekers, promovendi en postdocs die onder leiding staan van lectoren.

Studenten op hbo master- en op bachelorniveau werken geregeld mee in het onderzoek, bijvoorbeeld in de eindfase van de bachelor middels afstudeerateliers en samenwerking met docent-onderzoekers. Methodologische grondigheid, aansluiting op academische kennis en reikwijdte voor de gehele beroepspraktijk zijn belangrijke uitgangspunten in het onderzoek.

Ieder onderzoeksproject is gericht op het realiseren van impact op de professionele praktijk, de samenleving en op het onderwijs. Ook wordt de doorwerking in de praktijk bevorderd door langjarige intensieve samenwerking met partners zoals professionals bij gemeenten, mkb en andere organisaties. In de samenwerking met het onderwijs streven de lectoraten naar substantiële bijdragen aan de vernieuwing van curricula, de inhoud van vakken (casuïstiek en lesstof) en het onderzoekend vermogen van studenten.

Onderzoek sinds 2003

Vanaf 2003 wordt binnen de faculteit onderzoek uitgevoerd. Dit begon met de benoeming van een lector Logistiek. Sinds die tijd zijn verschillende nieuwe lectoraten gestart op het vlak van techniek en technologie en is de impact van het praktijkgerichte onderzoek op mens en maatschappij flink toegenomen. Inmiddels is het onderzoek bij de faculteit Techniek uitgegroeid tot een samenhangend en professioneel geheel.

Lees meer over 20 jaar onderzoek bij de faculteit Techniek

Thema’s van onderzoek

Het onderzoek draagt bij aan de kennisontwikkeling binnen de profileringsthema’s van de faculteit Techniek. Deze thema’s geven inhoudelijk sturing aan het onderwijs en onderzoek, aan de samenwerking met andere faculteiten en met de maatschappij. Ze sluiten aan bij de sustainable development goals en hebben een innovatief karakter: Circular Transition, Connectivity & Mobility, Designing Future Cities, Energy Transition, Smart Industry en Technology for Life.

Lees meer over onze thema’s

Centre of Expertise City Net Zero

Het KCT draagt bij aan verschillende Centres of Expertise van de HvA en met name aan het Centre of Expertise City Net Zero, waar faculteit Techniek penvoerder van is.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 28 mei 2024