Kenniscentrum Techniek

Onderzoek

Met ons praktijkgerichte onderzoek binnen het Kenniscentrum Techniek zorgen we voor impact: op het onderwijs, op de regio, op het bedrijfsleven en op de maatschappij. Wij beogen een wezenlijke bijdrage te leveren aan de professionalisering en innovatiekracht van bedrijfsleven en overheden en aan de grote uitdagingen, waaronder de transitie naar een duurzame, circulaire en leefbare Metropoolregio Amsterdam.

Ons praktijkgericht onderzoek is gericht op het bewerkstelligen van zichtbare impact op de professionele praktijk en de samenleving. We streven ernaar om niet alleen impact te realiseren met concrete onderzoeksresultaten, maar de doorwerking ook te bevorderen door intensieve samenwerking met de beroepspraktijk.

Daarnaast heeft ons onderzoek als doelstelling de onderwijsomgeving te verrijken. Met de onderzoeksresultaten dragen we proactief bij aan de vernieuwing van curricula, de inhoud van vakken (casuïstiek en lesstof) en het onderzoekende vermogen van studenten. Studenten en docenten zijn dan ook nauw betrokken bij het onderzoek.

Hoe die samenwerking eruitziet? Dat zie je in onderstaande video's.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 19 september 2023