Kenniscentrum Techniek

Onderzoek

Technisch onderzoek is gericht op oplossen en ontwerpen: het vertalen van kennis in things. Het gaat om het maken van tastbare materialen, producten of processen. Daarin onderscheidt het zich van klassiek wetenschappelijk onderzoek (science). Voor het onderzoek in het HvA Kenniscentrum Techniek werken docenten, onderzoekers en studenten samen met het bedrijfsleven in onderzoeksprojecten en in labs.

Resultaten van onderzoek

  • Onderzoeksrapporten voor bedrijven, branches en publieke instanties
  • Prototypen van producten van de toekomst, zoals bijvoorbeeld de H2A, een voorbeeld van een waterstofauto.
  • Uitgewerkte businesscases van nieuwe bedrijfsconcepten
  • Marktonderzoek
  • Adviestools voor het mkb-bedrijfsleven

Onderzoeksresultaten zijn ook beschikbaar in de vorm van:

  • Artikelen in vakbladen, op vak-websites en in wetenschappelijke tijdschriften.
  • Publicaties van het HvA Kenniscentrum Techniek
  • Bijdragen op seminars en congressen

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 11 juli 2022