Kenniscentrum Techniek

Forensische Bewijswaardering in de Strafrechtketen

Project

Forensische bewijswaardering speelt een steeds grotere rol in de hedendaagse strafrechtspraak. Maar hoe goed wordt forensisch bewijs nu echt begrepen? En hoe kunnen we dit verbeteren? In haar PhD-traject richt Rosanne de Roo zich op het verbeteren van het begrip en daarmee de waardering van forensisch bewijs in de hele strafrechtketen – van plaats delict tot gerechtshof.

‘Forensisch bewijs wordt nu niet door alle actoren in de strafrechtsketen goed begrepen. Dit is een urgent en groot probleem’, zegt De Roo. Met haar onderzoek wil ze in kaart brengen welke factoren zorgen voor de verschillen in forensische bewijswaardering in de strafrechtketen. Daarnaast wil ze tools creëren die het begrip van forensisch bewijs vergroten en daarmee de variatie in de waardering van een bewijsmiddel verkleinen.

Impact

Vanwege de urgentie is onderzoek naar dit onderwerp is hoog op de Nationale Forensische Onderzoek Agenda geplaatst. Daarnaast hebben de Forensisch adviseurs van de Rechtspraak en de Expertgroep Forensische Expertise van de Rechtspraak hun steun geuit voor dit PhD-project, en is er toestemming verleend voor het onderzoek door de Raad voor de Rechtspraak.

Werkwijze

In dit project worden verschillende factoren die mogelijk van invloed zijn op de bewijswaardering in de strafrechtketen onderzocht. Momenteel staat landelijk een onderzoek uit onder rechters, advocaten en officieren van justitie en wordt data verzameld.

Partners en financiering

Het onderzoek is ontstaan vanuit een samenwerkingsverband tussen het lectoraat Forensisch Onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam en de Politieacademie, de Vrije Universiteit en het Nederlands Forensisch Instituut.

Het onderzoek wordt gefinancierd door de Hogeschool van Amsterdam en de Politieacademie. Zij hopen met de resultaten van dit onderzoek hun onderwijs aan toekomstige professionals in de strafrechtsketen te kunnen verbeteren.

Lectoraat Forensisch Onderzoek

Het project valt onder het lectoraat Forensisch Onderzoek van de HvA, dat gericht is op de ontwikkeling en het gebruik van nieuwe technologieën in opsporing, de overdracht van kennis uit onderzoek naar, en een betere uitwisseling van informatie in de strafrechtketen.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 18 april 2024

Project Info

Startdatum 01 sep 2023
Einddatum 31 aug 2027

Contact

Lonneke Stevens