Kenniscentrum Techniek

Praktijkvoorbeelden

Lessen voor participatie en een open stad

Nederland is internationaal bekend vanwege haar grootschalige, projectmatige en integrale aanpak van gebiedsontwikkeling. Daarin spelen de overheid, grote marktpartijen en het maatschappelijk middenveld een belangrijke rol. In de afgelopen tien jaar is ook een meer geleidelijke en zoekende vorm van stedelijke ontwikkeling ontstaan. R-LINK deed onderzoek op 15 verschillende plekken in Nederland naar de manier waarop dit vorm krijgt. Overal leerden we andere lessen. Lees hier meer over de cases en wat we daar leerden.

Ruimtelijke planning krijgt steeds vaker een meer ‘open’ karakter, zowel wat betreft eindbeeld als wat betreft toegang voor andere spelers, zodat kleinschaligere partijen en burgers kunnen meedoen aan het proces en de productie van stedelijke ruimte.

In Building and Dwelling stelt socioloog Richard Sennett de ‘gesloten stad’, die van bovenaf is bedacht en ontworpen door technocraten, tegenover de ‘open stad’, waarin meer ruimte is voor experiment en waarin beter wordt meebewogen met de dynamiek en complexiteit van de stad en haar bewoners. Die ontwikkeling van de ‘open stad’ past bij de focus van het langjarige NWO-Verdus onderzoeksproject R-LINK. Hierin analyseren we vanuit verschillende invalshoeken hoe kleinschalige bottom-up initiatieven in gebiedsontwikkeling kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

In het magazine Open Stad verkennen we hoe deze open, meer vraaggerichte en incrementele benadering van stedelijke planning werkt in de praktijk, inclusief de uitdagingen en dilemma’s. Zo komen we tot lessen voor wie zelf wil werken aan een meer open stad. Op deze site een overzicht van alle cases die we onderzochten en wat we daar leerden.

Gepubliceerd door  Urban Technology 20 januari 2020