Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Noordoogst

Jongleren met tijd en middelen om dromen te realiseren

NoordOogst is een openbaar toegankelijk stadslandbouwinitiatief in Amsterdam Noord. NoordOogst wil laten zien hoe voedsel duurzaam geproduceerd kan worden, kennis verspreiden over duurzaam groen en duurzaam eten en ruimte bieden voor spelen en ontdekken in een groene omgeving. Ook wil de stichting mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ruimte bieden zich te ontwikkelen. Op het terrein bevinden zich veel verschillende bedrijven die allemaal op hun eigen manier werken aan duurzaamheid, voedsel, groen en circulair ondernemen.

In 2014 werd dit terrein voor een minimum van tien jaar voor stadslandbouw bestemd. Verschillende ondernemers vestigden er zich in de loop van de tijd: van duurzame kinderopvang met eigen kippen en een moestuin tot een circulair houtbewerkingsbedrijf en van bijenhouder tot een consultancybedrijf. Ook zijn er verschillende restaurants en moestuinen gevestigd, een pluktuin en een kleinschalige varkenshouderij. Samen vormen zij Stichting NoordOogst.

Buurt betrekken

Vlak naast het park begint een woonwijk. Noordoogst probeert de buurt bij het initiatief te betrekken door moestuintjes aan te bieden waar mensen zelf iets kunnen verbouwen, een pluktuin, kleine evenementen en een natuurspeeltuin. In de praktijk lijken de gezinnen die de laatste jaren in de vele nieuwbouwprojecten in Amsterdam Noord zijn komen wonen makkelijker hun weg naar Noordoogst te vinden dan de bewoners uit aanpalende wijken.

Idealen bereiken met beperkte middelen

Een andere grote uitdaging bij een initiatief als Noordoogst is het gezamenlijke projecten realiseren door de ondernemers op het terrein. Ideeën zijn er genoeg. Maar het ondernemerschap vraagt voor velen al zoveel dat er, zeker in het begin, nauwelijks tijd overblijft om daarin te investeren. En juist die moestuin, het voedselbos en de natuurspeeltuin moeten van Noordoogst een aantrekkelijke plek maken voor mensen om naartoe te komen. Toch lukt het in de loop van de tijd wel om ze te realiseren, met hulp van vrijwilligers en donaties van verschillende instanties en ondernemers.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 20 januari 2020