Kenniscentrum Techniek

Participatie in de energietransitie

Een rollenspel

Dit spel heeft als doel om deelnemers te laten ervaren hoe verschillend de ideeën en belangen rond participatie kunnen zijn voor verschillende belanghebbenden in de energietransitie en hoe ingewikkeld maar ook belangrijk het is om met elkaar na te denken over wat participatie zou kunnen en/of moeten inhouden bij het realiseren van de energietransitie.

In het spel kruipen de deelnemers in de rol van een betrokkene bij de energietransitie in de Houtwijk in de stad Vechtdrecht. Zij proberen tot een plan te komen voor participatie in de energietransitie in de wijk waarin recht wordt gedaan aan drie voorwaarden:
1. Burgers kunnen en mogen echt meedoen;
2. Burgers zijn goed geïnformeerd over inhoud en proces;
3. De randvoorwaarden zijn helder.

Lukt het om het met elkaar eens te worden of blijven de meningen verdeeld? Hoe gelijk kan het speelveld eigenlijk worden voor verschillende deelnemers in de energietransitie?

Ontwikkeling van het spel

In dit project zijn we gestart met het vertalen van het Omgevingscanvas en inzichten uit het R-LINKonderzoek naar vraagstukken in de energietransitie. Studenten kregen colleges en een opdracht om met participatie aan de slag te gaan. Uit analyse van het werk bleek het Omgvingscanvas in de energietranstie niet goed te werken. Veel belangrijker is het om langer met elkaar stil te staan bij wat participatie meer kan zijn dan consultatie van bewoners aan het begin van een project en het informeren van bewoners over de uitvoering ervan. Daarom is het rollenspel Participatie in de Energietransitie ontworpen.

Houtwijk en Vechtdrecht

In het rollenspel kruipen deelnemers in de huid van een betrokkene bij de energietransitie in de Houtwijk in de fictieve stad Vechtdrecht. Ze gaan met elkaar afspraken proberen te maken over hoe bij de energietransitie participatie van burgers gerealiseerd kan worden. Met welke voorwaarden, acties of afspraken kan concreet worden gemaakt dat (alle) burgers echt kunnen en mogen meedoen? Hoe moet een heldere en tijdige informatievoorziening vormgegeven worden? En wat betekenen heldere randvoorwaarden voor participatie?

Deelnemers ontdekken dat niet iedereen een zelfde beeld heeft bij participatie en sommige verwachtingen wellicht niet haalbaar. Lukt het om tot goede afspraken te komen of gaat het te langzaam en moet de overheid door met de planvorming?

Rollen

De rollen in het spel zijn:

Annemarie Steensma - projectmanager wijkenergieplan Houtwijk

Ahmet Özkan - wethouder in Vechtdrecht

Ank Smit - bewoonster van de Houtwijk

Axel Boudry - werkzaam bij netbeheerder TRANSnet

Dimitri Sobko - werkzaam bij Sunkraft investeerder in energieprojecten

Dylan Braafheid - werkzaam bij woningcorporatie Vechtwonen

Evi Polling & Sam Janssen - huurders bij Vechtwonen

Joram Levi & Dave de Groot - die buurtenergiecooperatie Vechtstroom hebben opgericht

Lucie de Graaf - energieadvieseur

Max Versteegh - juridisch adviseur van de woonbond

Sharon Peereboom - verhuurder van een aantal panden in de Houtwijk

8 juli 2021