Kenniscentrum Techniek

Symposium 2019: Hoe nu verder met waterpasserende bestrating?

Waterpasserende bestrating kan een mooie oplossing zijn om steden beter bestand te maken tegen wateroverlast en droogte ten gevolge van extremer weer.

Waterpasserende bestrating biedt ook kansen bij de verdere bouwopgave van steden, doordat het dubbel ruimtegebruik mogelijk maakt. Maar zit de wegbeheerder er wel op te wachten? Wat is er nodig om koudwatervrees weg te nemen en bestaande constructies weer beter te laten functioneren? En hoe geef je innovaties een kans?

Dit hebben we onderzocht tijdens het symposium ‘Hoe verder met waterpasserende bestrating?’ op woensdag 11 december 2019 bij Sweco in De Bilt. De interesse was zo groot dat het symposium al snel was volgeboekt. Voor degene die deze bijeenkomst heeft moeten missen.... hieronder de presentaties en het verslag van de bijeenkomst.

Presentaties:

We richten ons op gemeentelijke adviseurs, beheerders, waterschappers, ontwikkelaars, aannemers, leveranciers en kennisinstellingen om in de breedte kennis en ervaring te kunnen delen. Speciale aandacht gaat uit naar stedelijk waterbeheerders en wegbeheerders, want dit zijn gouden duo’s die waterpasserende bestrating kunnen laten slagen. Samenwerking is hierbij nodig voor een integrale aanpak.

Het symposium werd georganiseerd door de Community of Practice waterpasserende verharding, die door Rioned is geïnitieerd.

Gepubliceerd door  Urban Technology 2 november 2022