Kenniscentrum Techniek

Symposium 2015

De klimaatbestendige stad: Inrichting in de praktijk

Op 25 november 2015 vond het drukbezochte symposium plaats op de Hogeschool van Amsterdam. Meer dan 20 gemeenten, 10 waterschappen en 25 verschillende adviesbureaus en kennisinstellingen waren, naast de consortium onderzoekers en studenten, aanwezig. Hiernaast vindt u de diverse presentaties. Hieronder vindt u een terugblik en het programma.

Lector Jeroen Kluck vertelt over over het onderzoek de Klimaatbestendige stad.

Lisette Klok
De toekomst wordt warmer met meer tropische dagen en meer hittestress. Dit heeft gevolgen voor de gezondheid van de mensen en de leefbaarheid van de stad. Hoe urgent is dit probleem? En als het urgent is, hoe houden we het klimaat in de stad leefbaar en aangenaam bij stijgende temperaturen en meer hittegolven? Wat is aangenaam? Hoe warm kan het worden in de stad en hoe kunnen we de stad zo inrichten met groen en schaduw dat het aangenaam blijft? We discussiëren samen over de urgentie van dit onderwerp en laten resultaten zien van ons meetproject in Amsterdam tijdens de hittegolfperiode van afgelopen zomer.

Aansluitend discussie.

Wiebe Bakker
Gemeenten zijn bepalend voor de inrichting van een stad. Zij maken keuzes die o.a. van invloed zijn op de gevoeligheid voor schade bij extreme neerslag en het leefcomfort tijdens een hittegolf. Om inrichtingsalternatieven met en zonder klimaatmaatregelen goed af te kunnen wegen is er behoefte aan beter inzicht in de financiële gevolgen.
Het onderzoeksteam werkt aan een handzame MKBA-tool dat belangen en gevolgen van straatinrichting in beeld brengt, en deze zoveel mogelijk in geld uitdrukt.
Aan de hand van een uitgewerkt voorbeeld tonen we de eerste resultaten en bespreken we bruikbaarheid en mogelijke verbeterpunten.

Aansluitend discussie.

Koffie, thee, .....

en klimaatbestendige discussies

Aan de slag in multidisciplinaire groepen om de vragen die Wiebe Bakker in zijn presentatie zal stellen te bediscussiëren aan de hand van een concrete casus.

Lokaal Groep
C1.68 Hittestress – Hoogeveen Lisette Klok
A1.20 Hittestress - Deventer Jeroen Kluck
A1.44 Water 1 Laura Kleerekoper
A1.48 Water 2 Wiebe Bakker

Plenaire terugkoppeling van de groepsdiscussies.

Laura Kleerekoper
Maatregelen tegen wateroverlast en hittestress zijn reeds bekend. Hoe kunnen we de maatregelen ruimtelijk inpassen en hoe bepalen we de keuze tussen de ene of andere oplossing? We gaan in op de problematiek, geven oplossingen voor verschillende wijktypologieën en een doorkijkje naar lopend onderzoek in deze richting.

Aansluitend discussie.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 2 november 2022