Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

De Hogeschool van Amsterdam - Onderzoeksprogramma Urban Technologie draagt bij aan een klimaatbestendigere inrichting van onze steden door diverse onderzoeksprojecten.