Kenniscentrum Techniek

Leertraject Klimaatadaptatie

Het Leertraject Klimaatadaptatie heeft tot doel het kennispeil op het gebied van klimaatadaptatie binnen de gemeentelijke organisatie te versterken en beter te borgen. Na afloop zijn de deelnemers van het Leertraject Klimaatadaptatie op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en wetenschappelijke inzichten in de diverse klimaatadaptatiethema’s en weten zij hoe ze met deze kennis de juiste maatregelen kunnen treffen in de openbare ruimte.

In het Leertraject Klimaatadaptatie zal middels een combinatie van theorie- en praktijksessies, excursies en groepswerk aan weekopdrachten voor een klimaatadaptief ontwerp van een projectgebied aandacht worden besteed aan de volgende thema’s:

  • Klimaatverandering en klimaatadaptatie
  • Wateroverlast
  • Hitte en droogte
  • Klimaatadaptief ontwerpen

Doelgroep

Projectmedewerkers en projectleiders Klimaatadaptatie; Ruimtelijke Adaptatie, Civiele Techniek, Water, Ruimtelijke inrichting, Stedenbouwkundig ontwerp.

Na het volgen van het Leertraject Klimaatadaptatie:

  • Kan de deelnemer het verschil benoemen tussen weer en klimaat, de effecten van klimaatverandering op extreem weer (o.a. droogteperiodes, piekbuien) en de (maatschappelijke) gevolgen voor de stedelijke omgeving;

  • Kent de deelnemer de verwachtingen op het gebied van klimaatverandering op basis van de meest recente KNMI scenario’s en begrijpt hij/zij de toepassing van de klimaatscenario’s in beleid (o.a. de gemeentelijke stresstest) en ontwerp;

  • Kent de deelnemer de belangrijkste adaptatiemaatregelen tegen droogte, hitte, en wateroverlast, variërend van civieltechnische oplossingen en stedenbouwkundige beslissingen m.b.t. inrichting, en kan hij/zij voorbeelden noemen van hoe deze maatregelen (kunnen) worden toegepast binnen een klimaatadaptief stedelijk ontwerp;

  • Kan de deelnemer een eerste beoordeling maken van de (kosten-)effectiviteit van verschillende adaptatiemaatregelen en op basis daarvan een afweging maken voor een klimaatadaptief stedelijk ontwerp;

  • Kan de deelnemer de opgedane kennis toepassen in de praktijk middels het uitvoeren van verschillende opdrachten gelinkt aan een casus in eigen gemeente.

Programma

Met de bovengenoemde thema’s programmeren we een serie van vier-vijf dagen incl. theorie- en praktijksessies, weekopdrachten, consultatie, excursies en eindpresentaties op basis van de wensen en behoeften van de opdrachtgever. Indien nodig kunnen wij het programma ook online of in blended vorm uitvoeren.

Trainers

Onderzoekers en docenten van de Hogeschool van Amsterdam onder leiding van lector Dr. Jeroen Kluck en eventueel gastdocenten die het programma kunnen verrijken.

Contact

Heeft uw organisatie interesse in een In-company Leertraject Klimaatadaptatie neem gerust contact op met Viktoria Balla-Kamper.

Gepubliceerd door  Urban Technology 2 november 2022