Kenniscentrum Techniek

Horecalogistiek Amsterdam

De horecadistributie in Amsterdam loopt vast en is aan verbetering toe. Terwijl de vraag naar producten stijgt, neemt de bereikbaarheid in de stad af. Hierdoor nemen de kosten en de overlast van horecadistributie zienderogen toe. Denk aan verkeersopstoppingen, onveiligheid en vervuilde lucht. De Hogeschool van Amsterdam (HvA) biedt slimme oplossingen voor een fijnere leefomgeving en betere productie, verwerking en verzending van producten.

Amsterdam slibt dicht, kades en bruggen worden aangetast en de uitstoot groeit enorm door goederenvervoer. Daarnaast lopen de kosten van bevoorrading steeds hoger op (zie onderstaande video voor een heldere uitleg over het probleem van de horecalogistiek in Amsterdam). Gemeente Amsterdam streeft naar een zero-emissie bevoorrading, autoluwe zones en verbetering van kades en bruggen tussen 2025-2050, waardoor het verbeteren van de horecalogistiek urgent wordt. In samenwerking brengt de HvA in dit onderzoek de problematiek per (horeca)gebied in kaart. Vervolgens biedt en evalueert HvA oplossingen die passen bij de buurt, zoals het bundelen van goederenvervoer en het gebruik van slimme technologie.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

De horecadistributie in de stad stevent af op een infarct. Hoe komt dat? Deze animatie legt het uit.

Analyse horecalogistiek in Amsterdam

5.000 horecazaken zorgen voor 25-40% van stadslogistiek

Een horecazaak heeft gemiddeld 6 verschillende leveranciers voor 12,7 leveringen per week. Dagelijks ontvangen de horecavestigingen in de stad ongeveer 10.000 leveringen door middel van zo'n 5.000 ritten. De schattingen liggen tussen de 29.000 en 35.000 leveringen per week, ca 25%-40% van de totale stadslogistiek, waarvan de belevering piekt in de ochtend: 72% van de leveringen worden tussen 07.00-13.00 uur uitgevoerd.

Kleinste horecadistributeurs veroorzaken grootste logistieke overlast

Er zijn meer dan 4.200 horecadistributeurs die in Amsterdam leveren, waarvan 74% gevestigd binnen 25 km van de stad. De meesten, ca 3.600, zijn heel klein (<6 FTE) en leveren weinig volume. De grotere distributeurs (ca 15%) leveren 80%, en de grootste 10 leveren zelfs 58% van al het volume. De logistiek van deze 3.600 kleine leveranciers zorgen voor de meeste overlast omdat zij voor minder dan 2 leveringen de stad in komen, terwijl de grote groothandelaren tussen de 6-8 leveringen per rit uitvoeren. Het aantal kleine leveranciers zal in verwachting verder toenemen door de vraag naar duurzame, biologische producten die door lokale boeren en producenten worden geleverd.

Meeste leveringen met grote vrachtwagens en bestelbussen

De leveringen zijn daarbij klein: 73% past in een vrachtfiets (<1m3) en 90% in een bestelbus (5m3). Toch wordt 40% van de leveringen met vrachtwagens gedaan, 55% met een bestelbus en zo’n 5% met een vrachtfiets. Het overstappen naar kleinere vervoersmiddelen wordt bemoeilijkt doordat 44% van de leveringen (vers en diepvries) geconditioneerd moet worden vervoerd. En ook de overgang naar zero-emissie is een probleem, omdat geschikte elektrische, geconditioneerde bestelbussen en vrachtwagens nog niet beschikbaar zijn.

Leveren in de stad steeds duurder en lastiger

Daarnaast hebben de horecadistribiteurs steeds meer problemen om in de stad te beleveren door het tekort aan chauffeurs, de strengere (zero-emissie) regelgeving en afnemende bereikbaarheid van de stad. Hierdoor wordt leveren te duur of zelfs niet meer mogelijk. Dit wordt verergerd doordat horecaondernemers steeds vaker online en adhoc bestellen en verwachten dat goederen dezelfde dag nog, bijna gratis geleverd worden. Zij worden hierin gestimuleerd door de markt, terwijl ze voor de stad de logistieke problemen juist verergeren.

De bevolkingsgroei en toename van het toerisme leidt ook nog eens tot een sterke groei van het aantal horeca – en dus horecabevoorading, terwijl deze zelfde groei ook leidt tot het verder autoluw maken van de stad om de voetganger en fietser meer ruimte te geven.

Stappen naar een integrale visie op horecadistributie

Overheden en gemeenten hebben de urgente taak om de horecadistributie in Amsterdam en de regio structureel te veranderen door middel van regelgeving, het inzetten van nieuwe technologieën, het herinrichten van de openbare ruimte en het opzetten van samenwerkingsverbanden, zodat nieuwe logistieke modellen die veel minder impact op de omgeving hebben kunnen worden geïmplementeerd. Het wordt tijd dat de discussie hierover met alle partijen gevoerd gaat worden.

Pilotprojecten in Amsterdam

Samen met partners wordt er gewerkt aan slimme oplossingen om de horecadistributie in diverse gebieden van Amsterdam te verbeteren. Ieder gebied heeft zijn eigen logistieke uitdagingen. Daarom voldoet een standaardoplossing niet. De betrokkenheid van horecaondernemers van de verschillende wijken in Amsterdam zijn nodig om tot passende oplossingen te komen. In de pilotprojecten wordt hier hard aan gewerkt, en dienen als input en inspiratie voor andere gebieden en mogelijke nieuwe partners.

Gepubliceerd door  Urban Technology 9 april 2020