Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Gas op Elektrisch

Tweejarig onderzoeksproject naar de inzet van elektrisch vervoer voor servicelogistiek

In grote steden rijden servicemonteurs af en aan. Een kwart van de bestelauto’s is voor installatie-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden. Dit zijn meestal niet de schoonste voertuigen. Terwijl klimaatdoelstellingen steeds prominenter op de politieke agenda staan. Daarom starten de hogescholen van Amsterdam (HvA), Arnhem en Nijmegen (HAN) een tweejarig onderzoeksproject naar de inzet van elektrisch vervoer voor servicelogistiek.

Ambitie: Uitstootvrije stadslogistiek

Nu steeds meer steden streven naar ‘uitstootvrije stadslogistiek in 2025’ is het tijd voor duurzame alternatieven voor servicebedrijven om klanten te bereiken. In dit onderzoek ‘Gas op elektrisch’ participeren twintig partners uit de praktijk, waaronder servicebedrijven. Hoewel deze bedrijven steeds vaker bezig zijn met duurzame technieken, zoals de installatie van zonnepanelen en laadpalen, is hun eigen wagenpark vaak nog niet duurzaam.

Resultaat en opbrengst

Het onderzoeksproject verbindt mkb-bedrijven met elkaar en met servicebedrijven om gezamenlijk en multidisciplinair kennis te ontwikkelen over de inzet van elektrisch vervoer (EV) in servicelogistiek. Het project loop twee jaar, van maart 2019 tot februari 2021. Het resultaat is een aanpak met concepten en interventies om inzet van EV in servicelogistiek te stimuleren.

Onderzoeksteam Gas op elektrisch

Het onderzoeksprogramma Urban Technology van de Hogeschool van Amsterdam is penvoerder van het project. Samen met HAN Automotive Research vormt zij het onderzoeksteam. Daarnaast zijn er 20 partijen uit de publieke en private sector die aan het project deelnemen door het genereren, toepassen en verspreiden van kennis. Betrokken lectoren zijn Walther Ploos van Amstel (HvA City Logistiek), Robert van den Hoed (HvA Energie & Innovatie) en Frans Tillema (HAN Intelligente Mobiliteit)

RAAK MKB-subsidie

Voor dit onderzoek kreeg de HvA een RAAK Mkb-subsidie van Regieorgaan SIA, onderdeel van wetenschapsfinancier NWO. Met deze subsidie bevordert SIA kennisuitwisseling tussen hogescholen en MKB-bedrijven, met als doel het innovatief vermogen van deze bedrijven te vergroten.

Knelpunten elektrisch vervoer

Elektrisch vervoer is al mogelijk, maar wordt nog niet op grote schaal toegepast. Het project brengt de huidige situatie en de knelpunten in kaart. Servicemonteurs geven nu bijvoorbeeld aan dat de actieradius van elektrisch vervoer nog niet voldoende is. Het project combineert kennis van logistieke processen, energievoorziening en het gedrag van medewerkers bij de adoptie van innovatie.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Servicemonteurs vertellen over de knelpunten die zij ervaren bij elektrisch vervoer. 

Gepubliceerd door  Urban Technology 18 april 2019