Kenniscentrum Techniek

Aanpak

Flexpower houdt in dat in 10 gebieden in Amsterdam er een lagere basiscapaciteit gegeven wordt. Hierbij wordt goed gekeken naar de daadwerkelijke gelijktijdige bezetting van palen en het laadgedrag. De laadcapaciteit van de laadpunten binnen hetzelfde cluster kunnen door de beheerder van de laadpunten worden verdeeld.

Herverdeling laadcapaciteit

Als er weinig EVs aangesloten zijn krijgen deze de volledige capaciteit. Wanneer de bezetting binnen een cluster die op hetzelfde verdeelstation aangesloten zijn wordt bepaald hoeveel capaciteit er aan de laadpunten wordt toegewezen. In principe krijgen alle punten dezelfde basiscapaciteit. Maar afhankelijk van het aantal en type EV kan dit variëren. De totale basiscapaciteit wordt binnen een groep laadpalen verdeeld op het moment dat er geladen wordt. Het daadwerkelijke laadvermogen per actieve laadsessie is hierdoor gedurende de dag variabel.

Hoe meer EVs er dus tegelijk laden hoe minder elke individuele EV kan gebruiken. Wanneer er te veel EVs tegelijk laden en er laadproblemen voor bepaalde EVs kunnen optreden start het roulatiesysteem. Dit betekent dat een EV elke 2 uur een kwartier niet geladen wordt. Dit roulatiesysteem zal naar alle waarschijnlijkheid enkele keren per jaar in werking treden. De laaddata van de 10 Flexpower gebieden zijn goed geanalyseerd.

Laadprofielen

De manier waarop de capaciteit wordt verdeeld worden ook wel laadprofielen genoemd. De onderzoekers testen de verschillende laadprofielen die variëren in complexiteit. Ze beoordelen de effectiviteit van de toegevoegde waarde van een hogere complexiteit voor de EV-rijder, laadpaalbeheerder, netbeheerder, gemeente Amsterdam en andere betrokken partijen.

Flexpower 020
Gepubliceerd door  Urban Technology 24 november 2021