Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Voor ruimte in de stad is een goed logistiek concept noodzaak

24 feb 2017 14:26 | Faculteit Techniek

In het onderzoeksprogramma LEVV-LOGIC onderzoekt de Hogeschool van Amsterdam (HvA) samen met zo’n dertig publieke en private partijen de inzet van lichte elektrische vrachtvoertuigen (LEVV’s) voor stadslogistiek. Om de rol van gemeenten bij de introductie van LEVV’s helder te krijgen, werd 11 januari een expertsessie mobiliteitsbeleid gehouden.


Onder andere de ANWB, brancheverenigingen RAI en DOET, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de gemeenten Rotterdam, Delft en Amersfoort waren aanwezig. Freek Willems (beleidsmedewerker bij DOET, de branchevereniging voor elektrisch vervoer) en Susanne Balm (projectleider LEVV-LOGIC) introduceerden de bijeenkomst.

Rotterdam

Jos Streng (gemeente Rotterdam) ziet gezonde inwoners en een gezonde economie als belangrijkste doel voor zijn stad. Er is geen specifiek beleid ten aanzien van LEVV’s en het fietsbeleid is vooral op personenvervoer gericht. Grote voertuigen wil het stadsbestuur weren uit de binnenstad. De gemeentelijke organisatie probeert hierin het goede voorbeeld te geven, door onder andere het eigen interne distributieproces per vrachtfiets te gaan doen.

Delft

De living-lab zero-emission stadslogistiek Delft heeft volgens Jan-Kees Verrest (gemeente Delft) tot doel om de historische binnenstad te ontlasten. Stadslogistiek Delft, (een combinatie van Post NL en werkleerbedrijf Combiwerk) bevoorraadt de binnenstad vanuit een distributiecentrum bij de afrit van de A13. Nog niet alle ondernemers laten hun goederen bezorgen door Stadslogistiek Delft, mede door de hogere kosten. De vervoerders rekenen de kostenbesparing van het efficiënter kunnen afleveren niet door, ondanks stimulering hiervan. De gemeente introduceert daarom een vorm van regulering, door het stapsgewijs instellen van een vrachtwagenverbod voor de gehele binnenstad.

ANWB

Ton Hendriks (ANWB) geeft aan dat de stad meer ruimte voor de fiets nodig heeft. Het fietsgebruik groeit en het gebruik van het fietspad verandert. Het ANWB rapport ‘Verkeer in de stad’ (geschreven in samenwerking met Mobycon, Ben Immers advies en Bart Egeter advies) biedt wegbeheerders handvaten. De in het rapport voorgestelde methode houdt rekening met nieuwe soorten fietsachtigen en lichte motorvoertuigen met snellere en langzamere varianten. Het idee is, om wegen te ontwerpen voor één voertuigfamilie met dezelfde snelheid.

Het gaat om het logistieke concept

De bijeenkomst werd afgesloten met een discussie over enkele stellingen. Daaruit kwam naar voren dat efficiency centraal staat. Een klein voertuig blokkeert de straat minder dan een bestelbus en zal sneller worden geaccepteerd door het publiek. Maar de efficiencywinst hangt af van het logistieke concept. Want ook met LEVV’s heb je in steden een ruimteprobleem als je voertuigen nog steeds met een enkel pakketje laat rondrijden.

Het project wordt mede gefinancierd door de RAAK-mkb subsidie van SIA

Rapportage Mobiliteitsbeleid gemeenten