Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Meer rust in de stad door een betere servicelogistiek

28 feb 2017 11:12 | Faculteit Techniek

Urban Technology start samen met Stadsdeel Zuid en ondernemersorganisatie UNETO-VNI een onderzoek naar servicelogistiek in Amsterdam. Het doel is om dit stiller, schoner, veiliger en slimmer uit te voeren. Zonder dat dit ten koste gaat van de service aan klanten.

Door toename van bewonersaantallen, bedrijvigheid en digitalisering van aankopen nemen de vervoerstromen in de stad toe. De leefbaarheid van steden komt daarmee onder druk te staan. Het onderzoeksprogramma Urban Technology onderzoekt al oplossingen voor afvallogistiek, bouwlogistiek en horecabevoorrading. Servicelogistiek is tot nu toe onderbelicht gebleven. Servicelogistiek gaat over het leveren van diensten door bijvoorbeeld schoonmaakbedrijven, monteurs en loodgieters. Maar ook over after-sale service zoals reparaties aan verkochte producten.

Welke oplossingen zijn er?

Het onderzoek start in april. Het levert een overzicht op van de huidige kennis over servicelogistiek binnen de stad. En van de problematiek rond servicelogistiek in de stad vanuit het perspectief van de gemeente en de dienstverleners. Daarna wordt gekeken welke oplossingen er zijn. Uiteindelijk ligt er een projectvoorstel voor praktijkgericht onderzoek naar servicelogistiek, waarbij een of meer oplossingen in demonstratieprojecten worden onderzocht. Dit zijn proefprojecten die worden uitgevoerd en zonodig meteen worden bijgestuurd gedurende de looptijd van het project.