Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Techniek

Nieuwe energiebesparingskansen voor ICT-industrie

HvA-onderzoekers publiceren 'Greening the Cloud' onderzoeksresultaten

7 jul 2016 14:36 | Faculteit Techniek

Vandaag, tijdens het congres ‘Greening the Cloud’ presenteren HvA-onderzoekers een gelijknamige publicatie met de resultaten van een tweejarig onderzoek naar energiezuinige Clouds. De onderzoekers hebben een meetplatform ontwikkeld waarmee op simpele wijze energieverbruik van clouds en cloud-applicaties in kaart kan worden gebracht. Met het zogenaamde GreenCloud model kunnen datacenters identificeren hoe energiezuinig hun cloud op verschillende nivo’s is ingericht.

Realiseren van aanvullende energiebesparing

De cloud blijft groeien als online opslagruimte voor gegevens, data, bestanden en software-applicaties en wordt door zowel consumenten als bedrijven dagelijks ingezet. En hoewel het energieverbruik de afgelopen jaren stabiel is gebleven, dankzij zuinige hardware en innovatieve koeling, tonen de HvA-onderzoekers aan dat er grotere besparingskansen liggen. Datacenters verbruiken grote hoeveelheden energie, vergelijkbaar met het energieverbruik van de luchtvaartindustrie en de gehele ICT-sector gebruikt ongeveer 2% van de stroom in Nederland.

Concrete handvatten 

Binnen het ‘Greening the Cloud’ project van HvA-onderzoeksprogramma Urban Technology zijn 10 experimenten uitgevoerd waarin energiemetingen zijn uitgevoerd naar het effect van concrete besparingsopties in de cloud-applicaties. Hieruit zijn handvatten voortgekomen waarmee hosting providers en softwareontwikkelaars energie kunnen besparen met slimme en zuinige software.

Partners

Urban Technology heeft voor dit project samengewerkt met Nederland ICT, Green IT Region Amsterdam en ISP Connect. Bedrijven en kennisinstellingen die hebben meegewerkt aan het onderzoek zijn: Software Improvement Group, Greenhost, REM Automatisering, VKA, Diesveld Query Technology, CloudProvider, SchubergPhilis, Transfer Solutions, Cobra Systems, GreenInvents, Leaseweb, Almende, Vmware, SURFnet, Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit van Amsterdam.

Bekijk het boek 'Greening the Cloud'